Salon Reserved
Salon Reserved

LPP dostosowuje swoje plany inwestycyjne do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych. Spółka podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu rozwoju sieci w Rosji oraz na Ukrainie. Jednak nie zmienia długofalowej strategii i kontynuuje rozwój na nowych rynkach – między innymi w Niemczech oraz na Bliskim Wschodzie.

Rozwój sieci

Ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą, LPP podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu rozwoju sieci w Rosji oraz na Ukrainie, natomiast istniejące już w tych krajach sklepy funkcjonują bez zmian. – To dla nas bardzo ważny region, a sprzedaż w Rosji utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego z uwagą obserwujemy warunki dla inwestycji i nie wykluczamy dalszego rozwoju sieci w tych krajach w kolejnych latach – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy LPP.

Zgodnie z przyjętą strategią firma kontynuuje debiuty na nowych dla siebie rynkach. W pierwszym kwartale 2015 roku Reserved, flagowa marka LPP zadebiutowała na Bliskim Wschodzie. Dotychczas otwarto salony w Egipcie, Katarze i Kuwejcie, a w drugiej połowie roku planowane są otwarcia sklepów w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ciągu najbliższych sześciu lat LPP, we współpracy z lokalnym franczyzobiorcą, planuje uruchomić na Bliskim Wschodzie około 30 salonów swoich marek. Równolegle LPP rozwija działalność w Europie Zachodniej – firma kontynuuje rozpoczęte w 2014 roku inwestycje w Niemczech – do końca marca bieżącego roku otwarto w tym kraju 6 salonów Reserved, a w ciągu najbliższych trzech lat ma ich być około 30. Nakłady na działania wizerunkowe, których celem jest przede wszystkim budowanie rozpoznawalności marki na tym rynku wynoszą 4 mln euro w skali roku.

W pierwszym kwartale 2015 roku łączna powierzchnia handlowa marek LPP została zwiększona o 25 tys. mkw. czyli o 3,5%. Tym samym na koniec pierwszego kwartału br. GK LPP dysponowała 1 528 sklepami o łącznej powierzchni 747,7 tys. mkw., co oznacza wzrost na poziome 23,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Wyniki finansowe

Łączne przychody ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku wyniosły 1 003 mln zł. Były one wyższe o około 6 proc. w porównaniu z rezultatem osiągniętym w analogicznym okresie roku 2014. Od początku stycznia do końca marca br. spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 23,7 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży w tzw. sklepach porównywalnych w I kwartale 2015 roku spadły o 0,7 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki grupy).

Na wyniki w I kwartale wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Mocno odczuwamy spadek wartości waluty rosyjskiej, przy równoczesnym bardzo wysokim kursie dolara, ponadto cała branża obserwuje w Polsce spadek liczby klientów odwiedzających centra handlowe – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy LPP.

– Nie mamy wpływu na uwarunkowania makroekonomiczne i globalną sytuację polityczną, która oddziałuje zarówno na nastroje konsumenckie, jak i sytuację gospodarczą na poszczególnych rynkach. Nasze działania koncentrujemy obecnie na redukcji kosztów – z sukcesami negocjujemy warunki najmu powierzchni handlowych i inwestujemy na nowych rynkach, by dywersyfikować ryzyko i źródła przychodów – dodał Przemysław Lutkiewicz

Grupa LPP

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie prowadzi swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią ponad 1500 salonów, tworząc miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy oraz w Szanghaju i Dhace.

Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.