Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.
Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.

Grupa Gino Rossi zanotowała 10% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2015 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 66,2 mln zł. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwucyfrowa dynamika sprzedaży detalicznej Simple CP w pierwszym kwartale.

Wyniki finansowe

– W segmencie obuwia, wzrost sprzedaży detalicznej Gino Rossi w pierwszym kwartale był mniejszy niż w segmencie odzieży, ale należy pamiętać, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku Gino Rossi miało bardzo wysoką sprzedaż i spodziewaliśmy się, że w tym kwartale dynamika sprzedaży nie będzie tak wysoka, jak rok temu – mówi Tomasz Malicki, prezes zarządu firmy Gino Rossi SA.

W pierwszym kwartale marża brutto na sprzedaży Grupy, bez sprzedaży komponentów w spółce Simple, pomimo rynkowej presji na wprowadzanie promocji, wyniosła ok. 46%. Wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 4% do 27,2 mln zł, wobec 26,2 mln zł rok temu. Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) Grupa Gino Rossi wypracowała 0,76 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 2,2 mln zł. Na poziomie wyniku netto Grupa Gino Rossi zanotowała w pierwszym kwartale 2015 r. stratę netto w wysokości 0,86 mln zł, wobec 0,19 mln zł zysku netto w ubiegłym roku.

– Po wynikach za pierwszy kwartał, które historycznie są zwykle najsłabsze dla nas w całym roku, podtrzymuję prognozę finansową na 2015 rok, która zakłada wypracowanie 290 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27 mln zł zysku EBITDA przez Grupę Gino Rossi – podkreśla Tomasz Malicki.

– W pierwszym kwartale prowadziliśmy selektywne wyprzedaże, aby w miarę możliwości obniżać zapas handlowy poprzedniej kolekcji zimowej, a jednocześnie wygenerować rozsądną marżę. Należy podkreślić, że kolekcję wiosna-lato 2015 wyprodukowaliśmy i zamówiliśmy w pełnym zakresie, czyli pod zaplanowany i realizowany wzrost powierzchni i dalszy wzrost sprzedaży na metr kwadratowy. W tym kontekście warto zauważyć, że zapasy wzrosły w mniejszym stopniu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spodziewamy się, że nasze działania związane z obniżeniem zapasów będą bardziej widoczne w kolejnych kwartałach, m.in. dzięki ograniczeniu kontraktacji kolekcji jesień-zima 2015 – dodał Tomasz Malicki.

Rozwój sieci sprzedaży

Na koniec pierwszego kwartału detaliczna sieć sprzedaży Gino Rossi wynosiła 96 (własnych i franszyzowych) sklepów w Polsce i za granicą, natomiast sieć salonów sprzedaży Simple CP obejmowała 57 (łącznie z internetowymi) sklepów.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, detaliczna sieć sprzedaży Grupy Gino Rossi zwiększy się w 2015 roku w sumie o około 2 tys. metrów kwadratowych. Szczególny nacisk chcemy położyć w tym roku na rozwój spółki Simple CP. Nie wykluczamy, że istnieje duża prawdopodobieństwo szybszego rozwoju spółki Simple w roku 2015, niż pierwotnie zakładaliśmy – wyjaśnia prezes Gino Rossi SA.

– Pozytywnym sygnałem jest bardzo duży wzrost sprzedaży w sklepach internetowych. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż internetowa marki Simple CP wzrosła blisko o 135%, a sprzedaż marki Gino Rossi realizowana w dwóch sklepach internetowych o 45% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z uwagą przyglądamy się dynamicznemu rozwojowi e-commerce w Polsce i uważamy ten kanał sprzedaży jako bardzo perspektywiczny. W 2015 roku planowaliśmy zwiększyć sprzedaż w internetowym kanale dystrybucji o 40-50% w porównaniu do ubiegłego roku, a pierwsze miesiące tego roku pokazują, że możemy przekroczyć ten plan.

– Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na ważne zmiany w finansowaniu Grupy Gino Rossi, które niedługo będą miały miejsce. W maju raportowaliśmy o wcześniejszym wykupie obligacji serii B wyemitowanych przez Gino Rossi. Zgodnie z zapowiedziami chcemy zamienić droższe finansowanie obligacjami na tańsze kredyty bankowe. W tym celu prowadzimy z bankami rozmowy o uzyskaniu linii kredytowej, z której będziemy mogli refinansować zadłużenie w obligacjach. Efektem takiej zamiany będą znacznie niższe koszty finansowe spółki, które przełożą się na wyższą zyskowność – dodał Tomasz Malicki.