Salon Vistula
Salon Vistula

W I kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Vistula Group wyniosły 103,3 mln zł i były o 15,2 mln (17%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obydwu podstawowych segmentach działalności Grupa zanotowała wzrost sprzedaży.

Segment odzieżowy

Przychody Vistula Group w segmencie odzieżowym w I kwartale 2015 roku wyniosły 63,9 mln zł i były o 10,4 mln zł (tj. o 19%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach detalicznych. W marce Vistula +5,6 mln zł (21%), w marce Wólczanka +2,6 mln zł (24%), w marce Deni Cler Milano +0,4 mln zł (4%).

 

W I kwartale 2015 roku marża detaliczna w marce Vistula wyniosła 53,3% w stosunku do 54% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla marek Wólczanka i Deni Cler Milano w I kwartale 2015 marża brutto wyniosła odpowiednio 58,4% oraz 49,7% i był to poziom wyższy od marży zrealizowanej w roku 2014, który wyniósł odpowiednio 58,2% oraz 45,4%.

Segment jubilerski

Przychody Grupy w I kwartale 2015 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 39,3 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w roku 2014 o 4,8 mln zł (14%). Poprawie uległ również wskaźnik marży brutto, który w I kwartale 2015 roku wyniósł 53,1% w stosunku do 52,4% w I kwartale 2014 roku, co przełożyło się nominalnie na wzrost wypracowanej marży o kwotę 2,8 mln zł.

W I kwartale 2015 roku kontynuowana była reorganizacja istniejącej sieci sprzedaży związana z zamykaniem dużych powierzchniowo salonów przyulicznych. Na skutek tych działań wielkość sieci na koniec marca 2015 zmniejszyła się do poziomu 6,9 tys. mkw.

Wzrost sprzedaży segmentu został osiągnięty w głównej mierze w efekcie rosnącej sprzedaży z 1 mkw. W ujęciu średniomiesięcznym sprzedaż z 1 mkw. salonów W.Kruk była o ponad 16% wyższa niż w roku ubiegłym.

Dzięki wzrostowi sprzedaży, poprawie marzy brutto, utrzymaniu dynamiki kosztów operacyjnych segmentu na poziomie niższym niż dynamika marży brutto, zysk operacyjny segmentu jubilerskiego wyniósł 2,4 mln zł w stosunku do 1,1 mln zł w roku 2014 (wzrost o 120%).

Planowane działania rozwojowe

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w roku 2015 zasadniczymi celami Grupy Kapitałowej spółki będzie dążenie do istotnego wzrostu skonsolidowanego zysku netto oraz generowanej EBITDA poprzez przyspieszenie rozwoju organicznego szczególnie segmencie fashion, który po za rozwojem sieci własnej jest również napędzany szybkim rozwojem sieci franczyzowej w markach Vistula i Wólczanka.

W roku 2015 spółka zamierza przekroczyć liczbę 320 salonów wszystkich marek. Do końca roku planuje otwarcie 14-16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 mkw. oraz uruchomienie podobnej liczby sklepów franczyzowych. W ciągu pierwszego kwartału 2015 roku otwarte zostały trzy nowe salony własne w segmencie odzieżowym oraz jeden salon własny w segmencie jubilerskim. W tym samym okresie sieć franczyzowa segmentu odzieżowego powiększyła się o trzy nowe lokalizacje.

Jednocześnie Vistual zamierza przeprowadzić ofertę publiczną nowej emisji akcji spółki zależnej W.Kruk SA i wprowadzić ją na warszawską giełdę w roku 2016. Prospekt emisyjny zostanie przygotowany w oparciu o wyniki marki W.Kruk w roku 2015, których poprawie ma służyć zwiększenie różnorodności kolekcji i poziomu zatowarowania biżuterią brylantową oraz wzmocnienie prestiżu marki ogólnopolską kampaniią wizerunkową z udziałem znanych telewizyjnych osobowości w ramach obchodów jubileuszu 175 lat jej obecności na rynku polskim

Siec sprzedaży

Na koniec I kwartału 2015 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Vistula Group wyniosła 26,3 tys. mkw. i była większa o 0,8 tys. mkw. (tj. o 3,2%) od powierzchni na koniec I kwartału 2014 roku. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 4,9% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zmniejszyła się o około 1,4%.

Grupa Kapitałowa posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą ponad 290 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.