Wizualizacja Atrium Promenada po rozbudowie
Wizualizacja Atrium Promenada po rozbudowie

– W pierwszym kwartale 2015 roku kontynuowaliśmy postępy w reorientacji portfela Grupy na większe centra handlowe o dominującej pozycji na kluczowych rynkach – mówi Josip Kardun, dyrektor generalny Grupy Atrium European Real Estate Limited.

– Między innymi poprzez zbycie 72 mniejszych obiektów handlowych niezwiązanych z naszą podstawową działalnością w Czechach, zgodę na pozyskanie pakietu 75% udziałów w centrum handlowym Arkády Pankrác w Pradze, otwarcie rozbudowanego centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu i dalszą rozbudowę centrum Atrium Promenada w Warszawie – podkreśla Josip Kardun.

– Koncentracja na zwiększeniu wysokiej jakości przepływów gotówkowych w silniejszych i bardziej stabilnych gospodarkach regionu pomogła zrównoważyć wpływ rosyjskiego portfela na ogólne wyniki Grupy. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, priorytetem uczyniliśmy zatrzymanie najemców poprzez udzielenie partnerom w Rosji tymczasowych zniżek, aby zagwarantować, że nasze centra handlowe pozostaną atrakcyjne i będą odnotowywać jak najwyższe obroty. Perspektywy w innych częściach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż są pozytywne, o czym świadczy niedawne podwyższenie przez MFW prognozowanego wskaźnika wzrostu PKB na kluczowych dla nas rynkach. W połączeniu z postępami we wdrażaniu naszej szerszej strategii napawa mnie to optymizmem co do widoków Grupy na przyszłość – dodał Josip Kardun.

Wartość rynkowa 24 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wyniosła w I kwartale 2015 roku 1,5 mld EUR, co stanowi 57,5% całego portfela dochodowego o wartości 2,6 mld EUR obejmującego 81 aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym okresie dochód brutto z najmu (GRI) w polskim portfelu Atrium wzrósł o 18,6 % i wyniósł 25,7 mln EUR. Było to spowodowane przede wszystkim udziałem Focus Mall Bydgoszcz nabytego w listopadzie 2014 r. oraz otwarciem nowego centrum handlowego Atrium Felicity w Lublinie w marcu 2014 r. Natomiast Dochód netto z najmu (NRI) wzrósł o 17,1% i wyniósł 25,4 mln EUR, natomiast NRI w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA utrzymał się na poziomie 20,1 mln EUR.

Komercjalizacja (wg definicji EPRA) wszystkich 24 aktywów utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 96,5%.

Spółka 12 marca br. otworzyła nową część w Atrium Copernicus w Toruniu o powierzchni 17,3 tys. mkw., co pozwoliło na zwiększenie całkowitej liczby sklepów do 144 na GLA przekraczającej 47,4 tys. mkw. i stworzenie dodatkowych 640 miejsc parkingowych. Atrium Copernicus to obecnie największe centrum handlowe w promieniu 150 km.

Ponadto postępują rozpoczęte we wrześniu 2014 r. prace budowlane pierwszego etapu rozbudowy centrum handlowego Atrium Promenada w Warszawie związane z realizacją nowego skrzydła o powierzchni 44 tys. mkw. i znaczącą przebudową obiektu.

Atrium posiada w Polsce 24 działające centra handlowe o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej około 520 tys. mkw. W Polsce zlokalizowanych jest osiem najlepszych obiektów Atrium. Są to: Atrium Promenada, Atrium Targówek i Atrium Reduta w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Biała w Białymstoku.

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W rękach Grupy znajduje się 81 centrów i nieruchomości handlowych w siedmiu krajach o wartości rynkowej 2,5 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,2 mln mkw.