Organic Farma Zdrowia

W I półroczu sprzedaż spółki Organic Farma Zdrowia wyniosła 39,33 mln zł. Nastąpił wzrost o 26,4 proc. wobec I półrocza 2014 r., a zrealizowany zysk netto zwiększył się do kwoty 1,066 mln zł, przynosząc poprawę o 65,79 proc.

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2015 roku firmy Organic Farma Zdrowia wskazuje, że notowana na rynku New Connect spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu bieżącego roku.

Wyniki finansowe spółki

W I półroczu 2015 r. Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała 39,333 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 26,4 proc. w stosunku do 1-szego półrocza 2014r. Dla porównania, w I półroczu ur. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 31,124 zł. W II kwartale 2015 r. było to 19,374 mln zł, a w II kwartale 2014 r. – 15,570 mln zł.

Spółka Organic Farma Zdrowia osiągnęła także rekordowe wyniki jednostkowe. Przychody ze sprzedaży netto w I półroczu 2015 wyniosły 27,168 mln zł wobec 22,493 mln zł w adekwatnym okresie roku ubiegłego, dając wzrost rzędu 21 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży netto w II kwartale 2015 r. sięgnęły 13,246 mln zł wobec 10,996 mln zł w II kwartale 2014 roku.

1,066 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu oznacza 2015 r. wobec 0,643 mln zł w I półroczu 2014 r. oznacza dla Grupy 369 proc. wzrostu. Sam II kwartał 2015 r. przyniósł 0,276 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,322 mln zł w adekwatnym okresie rozliczeniowym roku ubiegłego.

Sprzedaż omnichannel drogą do sukcesu

– Rozwój sprzedaży detalicznej poprzez koncept convenience oraz omnichannel okazał się dla Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. najwłaściwszą drogą do dynamicznego wzrostu obrotów i właściwą strategią do sprostania specyficznemu popytowi na żywność ekologiczną i prozdrowotną w Polsce, ponieważ świadomi Klienci nie poszukują takiej żywności w kanale nowoczesnym lub na eko/bio bazarach, tylko w sklepach specjalistycznych, oferujących profesjonalne doradztwo, bardzo szeroki, ale doskonale dobrany asortyment i wygodę zakupów. Również strategia rozwoju części dystrybucyjnej potwierdza się poprzez powtarzające się z każdym okresem kolejne rekordy sprzedaży i wzrost rentowności. – napisali w liście do akcjonariuszy prezes zarządu Sławomir Chłoń i wiceprezes zarządu Przemysław Tomaszewski.

Profil działalności spółki

Organic Farma Zdrowia jest liderem w detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce. Jako zarządca 39 sklepów samoobsługowych sklepów ze zdrową żywnością, kosmetykami i środkami higieny osobistej i domowej spółka prowadzi sprzedaż w kanałach tradycyjnych i mobilnych. Organic Farma Zdrowia posiada spółki zależne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Eko-Wital, która odnotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów i przoduje w gronie najszybciej rozwijających się firm w Polsce z segmentu dystrybucji w branży żywności ekologicznej i pro-zdrowotnej.

Pod szyldem Organic Farma Zdrowia działa pierwsza w Polsce, a zarazem największa w kraju sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Jednostki handlowe zlokalizowane są w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Rumi, Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Swarzędzu, Wrocławiu, Piasecznie, Łomiankach, Konstancinie. Sieć prowadzi także sprzedaż on-line na terenie całego kraju.

Jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje wyniki podmiotów zależnych, które prowadzą działalność operacyjną: hurtowni produktów ekologicznych Eko-Wital Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną), jak również spółek stowarzyszonych – dystrybutora rolnictwa ekologicznego Bio Planet S.A. oraz sieci barów i restauracji wegetariańskich Green Way S.A. (wycena udziałów metodą praw własności).  Organic Farma Zdrowia posiada 100 proc. udziałów w Eko-Wital, 27,94 proc. w Green Way i 25,07 proc. w Bio Planet.