Salon Vistula w CH Arkadia fot. Marcin Wziontek
Salon Vistula w CH Arkadia fot. Marcin Wziontek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2015 roku przez Vistula Group SA i wyniosły około 39,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 12,9%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku wyniosła około 315,5 mln zł i była wyższa o około 16,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ponadto przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Vistula Group w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 21,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 12,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 172,5 mln zł i była wyższa o około 18,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 15,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 14,7 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 113,9 mln zł i była wyższa o około 12,5 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Grupa Kapitałowa posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą ponad 290 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.