GTC prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku

Jak informuje GTC, pierwsza połowa 2016 roku koncentrowała się wokół realizacji strategii rozwoju i misji spółki polegającej na inwestowaniu w aktywa z potencjałem wzrostu w celu osiągniecia zysku z aktywnego zarządzania rosnącym portfolio nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Ze względu na liczne przejęcia i sprzedaż akcji połączone ze sprzedażą nieruchomości, GTC udało się podtrzymywać strategię wzrostu i kontynuować plany rozwoju spółki.

W I połowie 2016 roku, GTC intensywnie pracowało nad rozwojem swojego portfolio w celu dalszej poprawy wskaźnika wynajęcia w budynkach spółki, który obecnie przekracza 90 proc. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku, firma wynajęła 57 200 mkw. powierzchni biurowej i handlowej na podstawie nowych lub odnowionych umów, m.in. przedłużonego kontraktu na 13 tys. mkw. podpisanego z Romtelecom na powierzchnie w City Gate.

Całkowite przychody GTC wyniosły 59 mln euro w I półroczu 2016 r., w porównaniu z 60 mln euro w I półroczu 2015 r. Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 2 mln euro do 55 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, częściowo skompensowanych poprzez sprzedaż Kazimierz Office Centre, Galleria Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. 

NOI wyniósł 41 mln euro w I półroczu 2016 r. w porównaniu do 39 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki nowo nabytym nieruchomościom w połączeniu ze zbyciem aktywów niestrategicznych o negatywnym NOI.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 24 mln euro w I połowie 2016 r. wobec straty 2 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również dzięki zyskom z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę swoich wyników operacyjnych.

Zysk netto wyniósł 35 mln euro w I połowie 2016 r., w porównaniu do 6 mln euro w I połowie 2015 r.

FFO wzrosło do 22 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu z 19 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu.

– 18 sierpnia 2016 roku, staliśmy się pierwszą polską spółką notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Wierzymy, że to notowanie zwiększy płynność i atrakcyjność naszych akcji, jednocześnie podnosząc świadomość naszych obecnych działań i przyszłych inicjatyw strategicznych wśród nowej grupy inwestorów instytucjonalnych – mówi Thomas Kurzmann, prezes GTC.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 1 455 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela (budynek biurowy w Poznaniu). Premium Plazy i Premium Point (budynki biurowe w Bukareszcie), działki w Budapeszcie oraz inwestycjom w nieruchomości w budowie, głównie Galerię Północną w Warszawie, University Business Park B w Łodzi i FortyOne w Belgradzie, a także w wyniku rozpoznania zysku z aktualizacji wyceny tych projektów.

– Udało nam się także sprzedać aktywa niezwiązane z działalnością podstawową, jak również refinansować kredyty inwestycyjne. W pierwszej połowie 2016 roku podpisaliśmy umowy refinansowania kredytów na ponad 226 mln euro, w tym umowy refinansowania niedawno nabytych budynków Duna Tower, Pixel, a także Sterlinga Business Centre i Neptun Office Centre. Refinansowanie wzmocniło środki pozyskane w październiku 2015 roku i pozwala nam na zabezpieczenie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych – komentuje Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC. – Pozytywny wpływ powyższych zakupów na nasze wyniki jest już widoczny we wzroście NOI i 6 proc. wzroście EPRA NAV – dodaje Thomas Boniel.

W drugiej połowie 2016 roku, GTC będzie nadal skupiać się na rozwoju swoich kluczowych projektów komercyjnych. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, GTC planuje również dalej rozwijać portfolio poprzez nabywanie generujących przychody nieruchomości na kluczowych rynkach Spółki.

GTC jest partnerem jesiennej edycji Shopping Center Forum 2016Z przedstawicielami spółki będzie można spotkać się tak przy stoisku 3.4. SCF odbędzie się 21-22 września w Warszawie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.