i-systems: wdrożenie systemu e-commerce od A do Z

i-systems strategia

Pierwszym, a zarazem kluczowym etapem wdrożenia nowego systemu e-commerce jest przygotowanie jego analizy. Profesjonalne badanie pozwala na stworzenie dobrze funkcjonującego systemu sprzedaży – pisze Jarosław Kubisiak, Dyrektor Zarządzający w i-systems. Firma jest partnerem Omnichannel Retailing Forum.

W zależności od zakresu prac, stopnia zrozumienia zachodzących u klienta procesów, dogłębności przeprowadzonych badań i dopasowania dedykowanych rozwiązań, wyróżnić można: analizę procesową, analizę funkcjonalną oraz analizę konfiguracyjną. Opis pierwszej z nich można znaleźć TUTAJ.

Analiza funkcjonalna

Charakteryzuje ją inne podejście do wdrażanego systemu. W tym przypadku podstawą jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument SIWZ zawiera spis funkcjonalności jakie powinny zawierać się w nowym systemie sprzedażowym. Do takich punktów można zaliczyć między innymi: sposób rejestracji klienta, integrację z systemem magazynowym lub możliwość dodawania kuponów rabatowych. Odwołując się do poszczególnych punktów listy, sugerowane są metody i powstaje opis, w jaki sposób dane rozwiązania będą realizowały poszczególne procesy.

Jarosław Kubisiak, Dyrektor Zarządzający w i-systems

Stworzona analiza zawiera wykaz proponowanych rozwiązań wraz z grafikami obrazującymi, jak dany proces będzie wyglądał. Zostaje również określony czas potrzebny do stworzenia systemu e-commerce oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Analiza konfiguracyjna

Nawet najbardziej standardowy system potrzebuje pewnej konfiguracji. Ten rodzaj analizy pozwala na przekształcenie standardowych rozwiązań zgodnie indywidualnymi potrzebami danej firmy. W analizie znajdują się także informacje związane z czasem realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Przegląd dostępnych na rynku metod analizy ukazuje, że wdrażając system omnichannel, najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie działań od analizy procesowej. Ten rodzaj  badania jest wszechstronnym procesem pozwalającym na zdefiniowanie bieżącej architektury IT, sprawdzenie potrzeb klienta, stworzenie modelu rozwiązań informatycznych, zapoznanie się ze specyfiką wymagań oraz przygotowanie harmonogramu przyszłych procesów.

W związku z tym, ważne jest, by przy przeprowadzaniu analizy uczestniczyli zarówno pracownicy firmy tworzącej system e-commerce, wytypowane przez klienta osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy, jak i sprawujący nadzór – najczęściej zarząd firmy.

Autorem tekstu jest Jarosław Kubisiak, Dyrektor Zarządzający w i-systems. Całość zostanie opublikowana w najbliższym numerze Omnichannel Retailing Magazine.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY