Bold: efektywna współpraca ważniejsza od prawnych kruczków

Odpowiedzią na kłopoty przy zarządzaniu projektami e-commerce są tzw. metodyki zwinne – pisze Artur Belka, Magento E-commerce Expert w Bold Brand Commerce. Firma jest partnerem Omnichannel Retailing Forum.

Są to modele pracy wewnętrznej, ale przede wszystkim współpracy, które kładą nacisk na minimalizację wymienionych czynników ryzyka. Stosując je dążymy przede wszystkim do maksymalnie sprawnego i efektywnego kosztowo dostarczenia na rynek systemu, który od strony swoich funkcjonalności jest tworzony tak, by dawać użytkownikowi maksymalną wartości biznesową. Metodyki zwinne to inaczej podejście agile. Jeśli agile skontrastujemy z waterfall, to big design up front ma swój zwinny odpowiednik w postaci idei emergent design. U podstaw tego pojęcia leży założenie pracy w otoczeniu, które w założeniach ewoluuje, uczy i reaguje na zmiany w swoim otoczeniu. Oznacza to w praktyce znaczne przesunięcie akcentów wartości realizowanych przez poszczególne zespoły w toku współpracy. Mamy przy tym na myśli nie jedynie współpracę między klientem a dostawcą, lecz także w ramach zespołu dostawcy oraz, o czym często zapominamy, wewnątrz zespołu w organizacji klienta. Wartości te definiuje tzw. manifest agile, z którego najważniejszy wyimek wygląda tak:

  •   Ludzie i interakcje ponad narzędzia i procesy
  •   Działające oprogramowanie ponad ekstensywną dokumentację
  •   Reagowanie na zmianę ponad realizowanie planu
  •   Współpraca z klientem ponad negocjacje umów

Teamwork makes the dream work

Dla celów tego artykułu zajmiemy się tylko ostatnią z tych wytycznych, czyli wątkiem umowy i rozliczenia projektów realizowanych w metodykach zwinnych. “Współpraca z klientem ponad negocjacje umów”. Brzmi to pięknie, jednak umowy są niezbędną ramą prawną współpracy. Nie jesteśmy w stanie zrealizować projektu o wysokiej wartości na zasadzie pracy bezumownej – pomijając oczywisty aspekt, że byłoby to nielegalne. Praca bez formalnej umowy przy realizacji dużych projektów zdarza się w praktyce jedynie w przypadku projektów wewnętrznych, tworzonych na potrzeby własne i własnymi siłami przedsiębiorstwa.

Artur Belka, Magento E-commerce Expert w Bold Brand Commerce

Większość umów w modelu tradycyjnym podkreśla przede wszystkim aspekt karny i dyscyplinujący. Ich celem nie jest z reguły zapewnienie należytej jakości współpracy i końcowego rezultatu, ale uzyskanie przewagi prawnej i narzędzia przymusu finansowego w przypadku braku realizacji interesów jednej ze stron. Umowa jest ostatecznym narzędziem zarządzania ryzykiem projektu. W teorii układające się strony są równe, a treść umowy ma ułatwiać zapewnienie warunków realizacji projektu. Jednak praktyka pokazuje, że warunkiem rozpoczęcia współpracy z klientem jest zaakceptowanie przez wykonawcę standardowych warunków umownych, które zazwyczaj stawiają wykonawcę na słabszej pozycji. Pole do negocjacji jest tu niewielkie. Sama idea negocjacji umowy przywodzi na myśl raczej rokowania izraelsko-palestyńskie, niż dążenie do wypracowania najlepszych reguł współżycia dla obu stron i sytuacji typu win-win (nie zaś “moja wygrana to twoja przegrana”).

Ryzyko projektowe nie jest jedynym aspektem, który zazwyczaj reguluje umowa między dostawcą i klientem. Równie istotne to sposób wynagradzania dostawcy, zakres projektu i sposób zarządzania nim oraz określenie sposobu prowadzenia współpracy. W praktyce istnieje wiele modeli umowy regulującej współpracę w modelu agile. Rozmaicie rozkładają one między dostawcę a zamawiającego ryzyko projektowe, sposób zarządzania zmianą oraz skutki wcześniejszego lub późniejszego zakończenia projektu. Musimy powiem pamiętać, że nie jest wykluczona sytuacja, w której wypracujemy produkt o wystarczającej wartości biznesowej niższym kosztem i w krótszym czasie, niż zakładaliśmy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że modele agile nie zakładają jako pożądanej sytuacji, w której mielibyśmy wydłużyć czas realizacji projektu, nawet na rzecz realizacji funkcjonalności, której potrzeba pojawiła się w uzasadniony sposób na późnych etapach realizacji projektu. Wytyczne agile sugerują w takiej sytuacji ponowną ocenę istotności i priorytetyzacji elementów projektu. Ich celem jest wtedy zachowanie terminu realizacji projektu, wykonanie nowej, ważnej funkcji, przy jednoczesnym usunięciu z aktualnego zakresu prac innych, mniej istotnych biznesowo elementów. Nie oznacza to porzucenia ich na zawsze, a jedynie przesunięcie do kategorii zadań o niższym priorytecie, których odsunięcie, na rzecz nowej funkcji, per saldo podniesie wartość biznesową systemu w momencie jego uruchomienia.

Autorem tekstu jest Artur Belka, Magento E-commerce Expert w Bold Brand Commerce.

Całość zostanie opublikowana w najbliższym numerze Omnichannel Retailing Magazine.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl