visa mobile ecommerce platnosci

Rejestracja karty została uproszczona, a kartę klienta można obciążać na dowolną kwotę w dowolnym terminie. Zarówno First Data jak i Visa są partnerami Omnichannel Retailing Forum.

First Data Polcard we współpracy z Visą opracowały nową wersję płatności cyklicznych. Usługa jest kierowana do firm, które mają bazę stałych klientów lub wystawiają faktury cykliczne. Podstawową różnicą w stosunku do dotychczasowych rozwiązań jest możliwość obciążania karty klienta dowolną kwotą w dowolnym terminie. Do tej pory była to stała kwota pobierana w określonym dniu. Firmy sprzedające towary lub usługi zyskują nowy, elastyczny sposób płatności przy pomocy karty płatniczej.

Automatyzacja rejestracji i procesu sprzedaży

Uruchomienie usługi wymaga jednorazowej rejestracji karty klienta w terminalu płatniczym lub systemie płatności internetowych oraz złożenia przez posiadacza karty upoważnienia sprzedającemu do obciążania rachunku karty, na rzecz przyszłych zakupów.

Kolejna sprzedaż odbędzie się bez zbędnych formalności płatniczych. Cały proces zakupowy został zautomatyzowany co wpływa pozytywnie na komfort użytkowników, skrócenie czasu oraz oszczędność kosztów i uproszczenie procesów.

Polecenie realizacji płatności jest inicjowane na podstawie zachowanego upoważnienia, które jest składane maksymalnie do upływu terminu ważności karty. Istnieje możliwość przedłużenia upoważnienia. Komunikacja z klientem może opierać się o kanał e-mail lub SMS.

Kiedy klient dokona zakupu lub zbliża się termin cyklicznej płatności firma wysyła do klienta  zapowiedź obciążenia karty. Następie inicjuje płatność w terminalu, który przesyła token z kwotą transakcji do First Data Polcard. First Data Polcard autoryzuje i rozlicza transakcję z Visa i bankiem, który wydał kartę. Klient otrzymuje potwierdzenie płatności.

Pełne bezpieczeństwo

Nowa usługa wykorzystuje tzw. tokenizację – do przetworzenia transakcji wykorzystywany jest token, który zastępuje dane karty. Token zostaje przypisany klientowi w systemie sprzedawcy, a dane wrażliwe karty są przechowywane w systemach informatycznych First Data Polcard.

5 powodów, aby wdrożyć płatność cykliczną:

1.      Jest najtańszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskania stałego klienta

2.      Klient, po rejestracji karty w terminalu lub internecie, chętniej powraca ze względu na szybkość i wygodę kolejnych transakcji

3.      Płatność cykliczna zmniejsza dysonans pozakupowy klienta

4.      Jest dostępna na terminalu płatniczym bez dodatkowych prac wdrożeniowych

5.      Pozwala na obsługę klienta w każdym kanale sprzedażowym