Spółka Bytom, właściciel sieci sklepów z elegancką odzieżą męską, chce istotnie zwiększyć posiadaną sieć sprzedaży. – Celem najpóźniej na koniec 2018 roku jest posiadanie sieci detalicznej liczącej około 120 sklepów o łącznej powierzchni 15 tys. mkw. – informuje Grupa. Ponadto do końca 2017 r. planowane jest uruchomienie kolejnych sklepów koncepcyjnych.

Zwiększenie sieci sprzedaży będzie odbywało się przez otwarcia nowych sklepów o średniej powierzchni 130-160 mkw. oraz powiększenie sklepów istniejących, które mimo niskiego metrażu wykazują się wysoką efektywnością sprzedaży i rentownością. Średnia powierzchnia sklepu na koniec roku 2018 będzie wynosiła ok. 125 mkw.

Do końca 2017 roku mają zostać uruchomione kolejne sklepy koncepcyjne. – Sieć ta powinna docelowo składać się z 8 sklepów o średniej powierzchni ok. 200 mkw. Sklepy te mają pełnić rolę badawczą w zakresie rozwoju i rozbudowy oferty, jak i wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prezentacji oraz technik sprzedaży oferty – wyjaśnia Grupa Bytom. Obecnie sieć Bytom posiada 4 sklepy koncepcyjne, które zlokalizowane są w CH Arkadia, CH Silesia Katowice, CH Szczecin Kaskada oraz CH Posnania.

Wzrost powierzchni handlowej

Na dzień 31 grudnia 2016 roku spółka Bytom S.A. posiadała 107 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 12,1 tys. mkw. W 2016 roku otwartych zostało 10 salonów firmowych o powierzchni ponad 1,4 tys. mkw. oraz powiększono pięć istniejących sklepów o dodatkowe 0,4 tys. mkw. (w CH Gorzów Askana, CH Outlet Luboń, CH Warszawa Targówek, CH Poznań Plaza, CH Wrocław Pasaż Grunwaldzki).

Proces powiększenia sklepów będzie kontynuowany w następnych latach. Dotyczy on sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii Spółki zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (120-130 mkw.) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki.

Przychody wzrosły o 17 proc.

W roku 2016 Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 9,6 mln zł (wobec zysku netto w wysokości 12,5 mln zł w 2015 r.). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w 2016 r. 78,5 mln zł wobec 69,3 mln zł w 2015 r., natomiast na poziomie wyniku na sprzedaży Spółka wygenerowała zysk w wysokości 13,9 mln zł wobec 15,8 mln zł zysku w 2015 r.).

Przychody ze sprzedaży za rok 2016 były wyższe od osiągniętych w roku 2015 o 17 proc. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która jest najistotniejszą gałęzią działalności Spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 122,7 mln zł do 145,8 mln zł (wzrost o 19 proc.).

W poszczególnych kwartałach raportowanego okresu odnotowano dwucyfrowe wzrosty w poziomie sprzedaży w stosunku do roku 2015, co jest kontynuacją trendu zapoczątkowanego w I kwartale 2012 roku. W I kwartale 2016 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 22 proc. w stosunku do I kwartału 2015 r. (z poziomu 23,6 mln zł do 28,9 mln zł), w II kwartale był to wzrost o 19 proc. (z poziomu 32 mln zł do 38,1 mln zł), w kwartale III o 14 proc. (z poziomu 29,7 mln zł do 33,9 mln zł), a w IV kwartale o 20 proc. (z poziomu 37,4 mln zł do 44,9 mln zł).

Zarówno w roku 2017, jak i kolejnych latach, Spółka zamierza nadal koncentrować się na sprzedaży ubrań pod własną marką na rynku krajowym. Planowane jest zwiększenie wartości sprzedaży w stosunku do 2016 r.

Spółka co roku zwiększa liczbę klientów, którzy dokonują zakupu w sklepach firmowych Bytom. Wzrosty wartościowe sprzedaży widoczne są w obu segmentach, tj segmencie stroju formalnego, jak i „smart casual”.