Monnari zwalnia tempo rozwoju

– Na bieżący rok, Grupa Kapitałowa zakłada wolniejsze tempo rozwoju sieci sprzedaży niż było to w latach ubiegłych. Plan ten przewiduje powiększenie powierzchni handlowej o 1,5 – 3 tys. mkw., w relacji do 2016 r., kiedy wzrost ten wyniósł 4,3 tys. mkw. – komentuje Mirosław Misztal, prezes zarządu Grupy Monnari.

Zarząd Monnari Trade SA. w 2017 r. zamierza zwiększyć powierzchnię handlową o ok. 1,5-3 tys. mkw., poprzez pozyskanie nowych lokali oraz zwiększenie powierzchni salonów już działających. Nakłady inwestycyjne w części będą realizowane przez właścicieli centrów handlowych, a w części przez Spółkę. Poza rozwojem organicznym, w planach Monnari Trade S.A. jest również przejęcie innego podmiotu z branży odzieżowej.

Wzrost przychodów

W roku 2016 Grupa Kapitałowa Monnari Trade SA. wygenerowała wzrost przychodów na poziomie 8,5 proc., jednocześnie salony działające zarówno w 2015 r. jak i 2016 odnotowały wzrost obrotów o 13,61 proc. (w 2015 r. 12,14 proc.), co należy uznać za podniesienie efektywności działania dojrzałych placówek sprzedażowych.

Grupa osiągnęła zysk operacyjny w 2016 r. w wysokości 21 581 tys. zł, co oznacza spadek o 31 proc., w relacji do 2015 r. Na poziome zysku netto, wartości wyniosły odpowiednio 35 815 tys. zł w 2016 r. w relacji do 46 307 tys. zł w 2015 r.

Według oceny Zarządu Spółki Dominującej, rok 2016 był trudniejszy dla Grupy Kapitałowej, co spowodowało, że wynik na poziomie operacyjnym był o jedną trzecią gorszy niż w 2015 r. Do pozytywnych stron tego okresu należy zaliczyć utrzymanie marży brutto na poziomie 54,5 proc. w całym ubiegłym roku. Zrealizowano również plan rozwoju sieci o ponad 4,3 tys. mkw., co pozwala na zwiększenie skali działania Grupy i podniesienie efektywności jej działania w kolejnych okresach, w miarę dojrzewania poszczególnych salonów.

– Cele zakładane na najbliższe dwa lata, to dalszy rozwój organiczny marki Monnari na terenie Polski, a także poszukiwanie podmiotu z branży, którego przejęcie pozwoliłoby na zwiększenie skali działania Grupy Kapitałowej oraz dałoby efekt synergii na kilku płaszczyznach działań operacyjnych – komentuje Mirosław Misztal, prezes zarządu Grupy Monnari.

Ponad 160 lokalizacji

Na koniec 2016 r. sprzedaż towarów odbywała się w 163 lokalach handlowych wraz ze sklepem internetowym o powierzchni 31,5 tys. mkw. Salony sprzedaży (wraz z salonami outletowymi) zlokalizowane są w większości w dużych centrach handlowych na terenie całego kraju, głównie w miastach wojewódzkich, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie. Spółka dąży, aby w salonach firmowych każdy klient traktowany był w sposób indywidualny, co pozwala wykorzystać salon, jako narzędzie komunikowania się z klientem.

Wystrój i wyposażenie salonów utrzymane są w jednakowej dla całej sieci kolorystyce i stylistyce, nawiązującej do biało-czarno-czerwonego logo Monnari. Ich powierzchnia, obejmująca od 70 do 437 mkw., umożliwia profesjonalną, często zmienianą ekspozycję kolekcji. Obecnie w planach Grupy Kapitałowej jest powiększanie powierzchni salonów do ponad 200-300 mkw. Grupa Kapitałowa generuje również przychody z innych źródeł niż sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży i galanterii. Przychody te w głównej mierze pochodzą z czynszów najmu z nieruchomości posiadanych przez Grupę Kapitałową. W 2016 r. pozycja ta wyniosła 3,2 mln zł (3,1 mln zł).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn