Wojas powiększa sieć sprzedaży w regionie CEE

Salon Wojas

W pierwszym półroczu 2017 rok spółki Wojas otworzyła 5 nowych salonów w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Tym samym na koniec czerwca działały pod szyldem Wojas 184 sklepy własne oraz 2 franczyzowe (Rosja – Kaliningrad i Węgry – Debreczyn).

W tym okresie zostały otwarte dwa nowe salony w Polsce: w Centrum Handlowym Auchan w Gdańsku oraz w Starym Browarze w Poznaniu. W Czechach ruszył jeden salon zlokalizowany w Aupark Hradec Králové, a.s. oraz dwa nowe salony w Rumunii. Ponadto zamknięto dwa salony w Polsce: C.H. Rondo Bydgoszcz oraz Galeria Wileńska w Warszawie.

Wyniki sprzedaży

Po pierwszym półroczu 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 108,18 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 2,1 proc. r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 34,4 proc. r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów uległa zwiększeniu o 16 proc. r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I półroczu 2017 wyniósł 85,1 proc. vs 88 proc. po I półroczu 2016 r.

Krajowa sprzedaż stacjonarna, poprzez stacjonarne salony sprzedaży wyniosła w I półroczu 2017 r. 72,7 mln zł co oznacza spadek o 8,7 proc. r/r. Własny kanał sprzedaży e-commerce (e-sklep krajowy), realizowany poprzez platformę https://wojas.pl/ zanotował 45 proc. dynamikę wzrostu r/r, a wielkość tej sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 10 mln zł. Tym samym udział sklepu internetowego w krajowej sprzedaży detalicznej wzrósł do 12,2 proc .

Detaliczna zagraniczna sieć sprzedaży opowiada za 9,3 mln zł przychodów po I półroczu 2017, co oznacza wzrost przychodów o 27 proc. r/r. Z zebranych doświadczeń na rynkach zagranicznych wynika, iż bardzo istotna w dłuższym horyzoncie czasowym jest znajomość marki Wojas na danym rynku i jej pozycjonowanie na tle konkurencji. Wiąże się to z istotnymi nakładami na promocję i reklamę w danym kraju.

Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu w tym okresie wzrosły o 4,4 proc. Wzrost tych kosztów wynika ze wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników, wzrostu wydatków na marketing i promocję marki Wojas oraz z przyrostu detalicznej sieci sprzedaży średnio o 4 sklepy. W efekcie po I półroczu 2017 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł minus 1,54 mln zł w porównaniu do 2,62 mln zł po I półroczu 2016 r.

Rozwój sieci sklepów

Spółka Wojas rozwija detaliczną sieć sprzedaży za granicą uznając to za strategiczny cel długookresowy. Efektem tego jest wejście pod koniec 2016 r. do Rumunii, a w 2017 r. otwarto w tym kraju dodatkowe dwa sklepy.

Strategia rozwoju Grupy Wojas zakłada rozwój istniejącej sieci sklepów firmowych z obuwiem marki Wojas zarządzanych przez spółki Wojas S.A., Wojas Slovakia s.r.o., Wojas Czech s.r.o. , Wojas Bel sp. z o.o. oraz Wojas SRL. Podmioty te w sposób ciągły poszukują lokalizacji, w których można otworzyć nowe salony, które powiększą istniejącą sieć sprzedaży lub zastąpią sklepy, które są zamykane z powodu trwałej nierentowności. Z rozwojem sieci sprzedaży wiąże się ryzyko otwarcia sklepu w lokalizacji, która nie będzie spełniać oczekiwań odnośnie poziomu sprzedaży. Ryzyko to jest ograniczane poprzez analizę efektywności danej lokalizacji.

Wojas S.A. kontynuuje działalność prowadzoną od roku 1990 przez jego jedynego założyciela Wiesława Wojasa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ZPH Wojas. W początkowym okresie działalności firma funkcjonowała jako niewielki zakład produkcyjny, który zatrudniał kilkanaście osób i produkował kilkadziesiąt tysięcy par obuwia rocznie. W 1994 r. ZPH Wojas nabyły część majątku dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”. W kolejnych latach systematycznie rozwijano firmę poprzez zakup nowych urządzeń, wzrost zatrudnienia oraz zdobywanie nowych rynków sprzedaży. Do 1 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo działało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas Wiesław Wojas.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA

Serenada #bardziej otwarte centrum handlowe.

Centrum Serenada to nie tylko bogata oferta handlowa, ale przede wszystkim przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach Krakowa. To wyjątkowe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.