Grupa Redan z 5 proc. spadkiem przychodów

Letnia pogoda w maju zachęciła klientów Top Secret do kupna odzieży lekkiej z nowej kolekcji. Zapewniło to sieci modowej kontynuację wzrostu marży handlowej. Uwzględniając wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy Redan łączne obroty wyniosły około 51 mln zł, co oznacza spadek o 5 proc. w ujęciu rok do roku.

– Sprzedaż Top Secret rozwija się prawidłowo. Wysokie temperatury panujące w maju spowodowały, że klienci zainteresowani byli przede wszystkim wysokomarżową odzieżą lekką z nowej kolekcji. Dzięki temu w minionym miesiącu kontynuowaliśmy pozytywny trend poprawy osiąganej marży. Nieznaczny spadek łącznych obrotów segmentu modowego wynikał głównie ze zmniejszenia powierzchni handlowej. Dodatkowo nastąpiło przesunięcie wyprzedaży hurtowej towarów z poprzednich sezonów na kolejne okresy – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Segment modowy

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w maju br. wyniosła ok. 20 mln zł i była o 3 proc. niższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym okresie o 7 proc. zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec maja br. 36,2 tys. mkw.. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 86 mln zł i była o 5 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w maju br. wyniosły 2,7 mln zł co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do maja 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 13,4 mln zł i była 3 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Segment dyskontowy

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w maju br. wyniosła ok. 31 mln zł, co oznacza spadek o 6% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do maja br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 136 mln zł i była ok. 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Sieć TXM na koniec maja składała się z 394 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,4 tys. mkw., która była o 1,3 proc. wyższa niż na koniec maja 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w maju br. wyniosły ok. 0,5 mln zł co oznacza spadek o 38 proc. w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwsze pięć miesięcy roku było to ok. 3 mln zł, czyli o ok. 8 proc. mniej w ujęciu r./r.

– Widzimy pierwsze obiecujące rezultaty procesu odbudowy wejść Kklientów do naszych sklepów, które są wynikiem strategicznej zmiany sposobu komunikacji z Klientem. Niestety jednocześnie negatywny wpływ na wynik miał sezonowy mix produktowy zaoferowany Klientom w drugiej połowie maja oraz układ kalendarza handlowego w roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego. Jesteśmy jednak zadowoleni z osiąganej marży, która pozostaje na wysokim, zakładanym przez nas poziomie” – stwierdził Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w maju br. osiągnęła ok. 51 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 5 proc. względem poprzedniego roku. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 222 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 2 proc. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja br. wyniosła 141,6 tys. mkw., czyli o 1 proc. mniej w odniesieniu do maja 2017 r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.