Spada sprzedaż Esotiq & Henderson. Wyjątkiem kanał online

Esotiq & Henderson S.A. osiągnął w czerwcu 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 13,5 mln zł. Oznacza to, że były one niższe o ok. 3 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wyniosły około 72,5 mln zł i były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 68 proc. i była wyższa o około 7 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w czerwcu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2018 r. wynosiła 17 425 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

E-commerce zyskuje

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2018 r. wyniosły około 0,7 mln zł i były wyższe o około 50 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 3,6 mln zł i były wyższe o około 70 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – czerwiec 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.