Jest nowy nabywca marki Simple

Zarząd Gino Rossi S.A. poinformował, że 25 stycznia br. otrzymał zgodę banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na sprzedaż 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products S.A. na rzecz spółki Skyline Insolvency Solutions Sp. z o.o.  Spółka otrzymała również oświadczenie o rezygnacji przez Bank z przyjęcia oferty nabycia Simple, od których to oświadczeń uzależnione jest wykonanie transakcji sprzedaży Akcji Simple na rzecz SIS. Skyline Insolvency Solutions nabyło Spółkę Simple z zamiarem kontynuacji i rozwoju jej działalności.

– Cena sprzedaży Akcji Simple wynosi 1 zł. Jednocześnie, w przypadku doprowadzenia do nabycia Akcji przez Skyline Insolvency Solutions w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, w tym zwolnienia przez Bank w terminie do dnia 25 stycznia br. zastawów finansowych i rejestrowych na Akcjach Simple, przewidziano na rzecz Emitenta wynagrodzenie w kwocie blisko 100 tys. zł – czytamy w komunikacie spółki. Emitent informuje, iż podjął czynności mające na celu zwolnienie przez Bank Akcji Simple spod zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia Akcji Simple z przedmiotowych zastawów.

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Skyline Insolvency Solutions w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania posiadania Akcji Simple, w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Gino Rossi. Spółka dokona przeniesienia posiadania Akcji Simple na SIS w 2 dniu roboczym od dnia otrzymania wskazanych powyżej oświadczeń Banku.

Jak informuje zarząd Gino Rossi S.A, SIS jest uprawniony do odstąpienia od transakcji sprzedaży Akcji Simple m.in. w przypadku niezwolnienia przez Bank zastawów finansowych i rejestrowych na Akcjach Simple, względnie nieudzielenia przez Bank zgody na wykreślenie ww. zastawów w terminie do 25 stycznia br. Dodatkowo, Gino Rossi oraz Skyline Insolvency Solutions ponoszą odpowiedzialność z tytułu transakcji sprzedaży Akcji Simple do maksymalnej kwoty 5 mln zł w przypadku ujawnienia podstawy szkody w okresie jednego roku od daty przeniesienia posiadania Akcji na SIS.

Skyline Insolvency Solutions o przejęciu Simple

Jak informuje sam zainteresowany, SIS nabyło Spółkę Simple z zamiarem kontynuacji i rozwoju jej działalności. Nabywca posiada doświadczenie branżowe i zaplecze kadrowe pozwalające na wsparcie Spółki oraz zwiększenie jej efektywności.

– Niezwłocznie po przeprowadzeniu wstępnego audytu procesów biznesowych w spółce, zostaną podjęte rozmowy z kontrahentami Spółki mające na celu ustalenie zasad dalszej współpracy oraz rozliczeń. W tym samym czasie ustalane są zasady niezwłocznego wsparcia Spółki przez doświadczonych ekspertów branżowych z zakresu budowania marki premium (o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie). Jednocześnie niezwłocznie po ustaleniu budżetów referencyjnych dla nowych kolekcji, oraz ustaleniu nowych warunków umowy standstill z Bankiem, zostanie udostępnione przez partnerów finansowych Spółki finansowanie celowe na rozwój marki i produkcję kolekcji (o czym Spółka również poinformuje w odrębnym komunikacie) – czytamy w komunikacie.

Głównym celem SIS jest stworzenie długofalowej strategii dla Spółki i przywrócenie marce Simple należnej jej pozycji na rynku premium oraz kontynuowanie 25-letniej tradycji jednej z najbardziej znanych i cenionych polskich marek.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl