Nowa umowa pomiędzy CCC a Gino Rossi

gino-rossi-kolekcja1

CCC zawarło z Gino Rossi umowę organizacyjną. Chodzi o rozpoczęcia współpracy strategicznej i zapewnienia przez CCC wsparcia finansowego dla zachowania płynności Gino Rossi oraz jego integracji w ramach grupy kapitałowej. Był to jeden z warunków wezwania na akcje Gino Rossi ogłoszonego przez CCC.

Jednocześnie, jak podano w komunikacie, do dnia 30 stycznia nie ziścił się inny warunek wezwania, tj. CCC nie uzyskało bezwarunkowej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Gino Rossi, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana.

Podwyższenie kapitału Gino Rossi

Gino Rossi podało w środowym komunikacie, że zgodnie z postanowieniami umowy organizacyjnej ws. współpracy strategicznej z CCC zarząd spółki zobowiązał się do niepodejmowania uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł poprzez emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego. Spółka wyraziła również zgodę na przeprowadzenie badania due diligence przez CCC.

Ponadto, uzgodniono plan restrukturyzacji, który zapewni redukcję zobowiązań handlowych spółki, określono zasady wsparcia płynności przez CCC, przy czym CCC warunkuje udzielenie wsparcia finansowego m.in. nabyciem akcji spółki w wezwaniu. Zadeklarowano też wolę kontynuowania współpracy w poszerzonym zakresie w oparciu o umowę handlową dotyczącą współpracy biznesowej oraz licencji zawartą 17 września 2018 roku.

Wsparcie finansowe od CCC

Postanowienia dotyczące wsparcia płynności i umowy handlowej będą realizowane po spełnieniu się warunku zawieszającego wydania bezwarunkowej zgody przez prezesa UOKiK na przejęcie kontroli albo upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji. Pod warunkiem ziszczenia się tego warunku zawieszającego spółka i GR Trade Mark udzieliły CCC. EU licencji niewyłącznej na okres 3 lat od zawarcia umowy handlowej na korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń spółki, w tym sprzedaż towarów z ich użyciem, na terytorium Polski i Czech. W zamian za udzielenie licencji CCC. EU zobowiązało się do uiszczania wynagrodzenia.

W przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego najpóźniej do 26 kwietnia 2019 r., CCC uprawniona jest do odstąpienia od umowy. Umowa wiąże strony przez jeden rok od dnia jej zawarcia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl