Redan: optymalizacja poziomu zapasów wpłynie na poprawę marży w Top Secret

Redan opublikował wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu br. W perspektywie kolejnych kwartałów głównym celem marki Top Secret będzie optymalizacja zapasów, co pozwoli uzyskiwać wyższe marże i radykalnie poprawić wyniki. Jednocześnie od 2020 r. planowany jest powrót do realizacji założeń strategicznych obejmujących m.in. zwiększenie obrotów Top Secret o ok. 30 proc.

W I półroczu 2019 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości – 37,2 mln zł, co oznacza spadek wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27,9 mln zł. Wynik uległ pogorszeniu w obu segmentach rynku – spadek o 13,4 mln zł na rynku dyskontowym i 14,0 mln zł w segmencie modowym.

Segment modowy

Segment modowy w pierwszym półroczu br. zwiększył przychody w ujęciu rok do roku o 3,7 proc. do 115,4 mln zł. W tym okresie marża handlowa spadła jednak o 19,7 proc. do 44,8 mln zł w znacznym stopniu w wyniku strat poniesionych na wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były z kolei wyższe o 5,6 proc. r./r. W efekcie sieć Top Secret przez pierwszych sześć miesięcy br. wypracowała wynik na działalności operacyjnej niższy o 14,3 mln zł niż rok wcześniej.

– Na wyniki pierwszego półrocza decydujący wpływ miała prowadzona przez nas intensywna wyprzedaż nadmiaru towarów z poprzednich sezonów. W ramach tego zrealizowaliśmy w tym okresie m.in. hurtową transakcję sprzedaży produktów posezonowych. Musieliśmy zmierzyć się również ze wzrostem cen zakupu kolekcji na wiosnę-lato br., wynikającym przede wszystkim z osłabienia złotego wobec dolara amerykańskiego. Spowodowało to zmniejszenie osiąganych marż, a tym samym pogorszenie wyników – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

 Top Secret skupi się na optymalizacji zapasów

W perspektywie kolejnych kwartałów w dalszym ciągu głównym celem Top Secret pozostanie optymalizacja poziomu zapasów z poprzednich sezonów. Nadwyżki towarów powstały ze względu na zbyt daleko idące zwiększenie udziału sezonowych grup asortymentowych (kurtek, płaszczy i swetrów) na jesień-zimę 2018, co wynikało z ich bardzo dobrej sprzedaży rok wcześniej. – Niestety w 2018 r. warunki pogodowe nie sprzyjały sprzedaży tych produktów. Dlatego w kolejnych okresach przy określaniu wielkości i struktury kolekcji będziemy uwzględniać w większym stopniu średnie warunki klimatyczne. Przyjęcie takiej polityki zakupowej zmniejszy presję na końcowe wyprzedaże, a tym samym pozwoli uzyskiwać wyższe marże, co radykalnie poprawi wyniki segmentu modowego  – dodał Bogusz Kruszyński.

Jego zdaniem przyjęte założenia pozwolą powrócić od 2020 r. do realizacji założeń strategicznych dla marki Top Secret prowadzących przede wszystkim do wzrostu jej rentowności. Działania będą obejmować m.in. zwiększenie obrotów o ok. 30 proc. w ramach dwóch głównych kanałów dystrybucji marki Top Secret w Polsce (offline i online). Umożliwi to wykorzystanie efektu skali i dźwigni operacyjnej. Zakładany jest również zrównoważony i systematyczny wzrost marży procentowej do poziomu średniego w branży odzieżowej. Ma do tego doprowadzić m.in. przyspieszenie sprzedaży w pierwszych cenach i zwiększenie udziału produktów szybciej rotujących z krótkim cyklem życia z kategorii tzw. fast fashion. Z drugiej strony zakładane jest także zwiększenie udziału w zapasie i sprzedaży produktów bazowych sprzedawanych na wyższych marżach dzięki płytszym przecenom.

Segment dyskontowy TXM

Cała Grupa Redan uwzględniająca również wyniki sieci TXM, działającej w segmencie dyskontowym,  osiągnęła w pierwszych półroczu br. 228,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 10,3 proc. w ujęciu r./r. Wynik na działalności operacyjnej był natomiast o 28,1 mln zł niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na koniec czerwca 2019 r. powierzchnia sieci sklepów wynosiła ogółem: ok. 81,6 tys. mkw. (317 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 22,1 proc. spadku w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2018 r., ok. 37,7 tys. mkw. (253 sklepów – w tym 38 własne i 215 franczyzowe) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza wzrost powierzchni o 5 proc. w stosunku końca analogicznego okresu roku 2018 r.; powierzchnia głównego kanału dystrybucji – sklepów Top Secret w Polsce wzrosła w tym okresie o 5  proc. r/r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. W segmencie modowym Redan zleca produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci około 250 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się monobrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.