Top Secret notuje słabsze wyniki sprzedaży, ale poprawia marżę

Listopadowe obroty Top Secret wyniosły około 21 mln zł i były niższe o około 7 proc. Na sprzedaży nowej kolekcji jesień/zima 2019 uzyskana została jednocześnie wyższa o kilka punktów procentowa marża handlowa niż rok wcześniej. Większy był jednak również udział wyprzedawanych towarów z poprzednich sezonów co spowodował, że łączna marża była na porównywalnym poziomie w ujęciu r./r.

Sprzedaż towarów Top Secret w listopadzie br. wyniosła łącznie ok. 21 mln zł i była niższa o ok. 7 proc. porównując do listopada poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 8 proc. r./r. i wyniosła 34,1 tys. mkw. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 209 mln zł i była ok. 2 proc. niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

– W minionym miesiącu na towarach z kolekcji jesień/zima 2019 po raz pierwszy w tym roku wypracowaliśmy wyższą o kilka punktów procentowych marżę handlową w ujęciu r./r. Ze względu jednak na 11 proc. udział w sprzedaży towarów z poprzednich sezonów w krajowych sklepach Top Secret, wobec 1 proc. rok temu, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była na porównywalnym poziomie r./r. – mówi Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

27 proc. spadek przychodów w sklepach internetowych Top Secret

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 2,6 mln zł co oznacza spadek o 27 proc. w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 29,5 mln zł i była ok. 6 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Sytuację w e-commerce w listopadzie lepiej odzwierciedla poziom zamówień klientów, który zmniejszył się o 6 proc. r./r., niż zmiana poziomu sprzedaży, ze względu na przesunięcie momentu zaewidencjonowania sprzedaży towarów zamówionych podczas istotnych akcji promocyjnych Black Friday i Cyber Monday. W 2018 r. akcje te miały miejsce w przedostatnim tygodniu listopada, a zatem sprzedaż została zaewidencjonowana jeszcze w listopadzie. W 2019 r. zamówienia zebrane podczas Black Friday, ze względu na układ kalendarza, zostały wysłane w dużej części już w grudniu, w którym także przypadał już Cyber Monday. Wyniki listopada są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 0,6 mln zł, co obniży łączną marżę wygenerowaną w tym miesiącu – dodał Bogusz Kruszyński.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec listopada 2019 wyniosła 34,1 tys. mkw., tj. była o 8 proc. niższa niż w tym samym momencie 2018 r. Powierzchnia sklepów Top Secret w Polsce pozostała na tym samym poziomie r./r., a zmniejszyła się za granicą i punktów outletowych.

Około 250 sklepów marek Top Secret, Troll i Drywash

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. W segmencie modowym Redan zleca produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci około 250 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się monobrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.