Prezes CCC: projekt specustawy ma w zasadzie iluzoryczny charakter

Projekt specustawy z dnia 21 marca 2020 r. w zakresie wsparcia finansowego dużych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 pracowników, a czasami tysiące) ma w zasadzie iluzoryczny charakter – pisze w oświadczeniu Marcin Czyczerski, Prezes zarządu CCC.

Poniżej wyjaśnienie stanowiska firmy CCC.

Ustawa przewiduje dwa rodzaje wsparcia:

1) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem do wysokości 50 proc. ich wynagrodzenia;

2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którym zmniejszono etat o nie więcej niż 20 proc. do wysokości 50 proc. tego wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oba rodzaje wsparcia stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis podlega limitowaniu do 200 tysięcy Euro na okres trzech lat.

Jeśli więc przedsiębiorca korzystał z pomocy de minimis w ostatnim czasie (np. w ramach zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją) może okazać się, że pomoc mu w ogóle nie przysługuje.

Niezależnie od tego, zakładając dofinansowanie na jednego pracownika w wysokości około 2 tysiąca złotych, w dużym przedsiębiorstwie limitu starczy na dofinansowanie dla około 400 pracowników i tylko na 1 miesiąc – oczywiście przy założeniu, że pracodawcy jakikolwiek limit przysługuje. Pozostałe setki miejsc pracy pozostaną niedofinansowane.

Skala działalności CCC

Grupa CCC zatrudnia w Polsce prawie 10 000 osób. Wsparcie proponowane przez Państwo należy zatem traktować co najwyżej jako kroplę w morzu potrzeb związanych z pandemią, a także decyzją o zamknięciu centrów handlowych – słuszną w tej bezprecedensowej sytuacji, ale jednak odgórną i w żaden sposób niezależną od firm prowadzących sprzedaż detaliczną.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, wsparcie nie przysługuje wszystkim, gdyż wprost wskazano, że udzielane jest na wniosek, a decydująca jest kolejność złożonych wniosków. Zgodnie z projektem ustawy pomoc udzielana jest do wyczerpania środków – limit środków nie został jednak wprost wskazany w ustawie.

Podkreślamy, że jesteśmy polską firmą, tworzącą miejsca pracy dla blisko 10 000 osób, która swoje zobowiązania podatkowe odprowadza w Polsce. Jako GK CCC tylko w roku 2019 zapłaciliśmy ponad 470 mln złotych z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.