Grupa Piotr i Paweł: wierzyciele zaakceptowali propozycje układowe

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego Spar Ggoup – spłacą wierzytelności i powrócą do efektywnej działalności operacyjnej.

– Głosowanie wierzycieli potwierdziło, że zaproponowany układ jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, a partnerzy handlowi podchodzą odpowiedzialnie do procesu sanacji Grupy. Za układem zagłosowało łącznie 849 wierzycieli (czyli 74 proc. wierzycieli głosujących) reprezentujących ponad 391 mln zł wierzytelności (czyli 85 proc. ogólnej wartości wierzytelności głosujących). Wsparcie jest bardzo duże, bowiem wierzyciele wspierający posiadają łącznie ponad 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania – a zatem układ spełniłby nawet bardzo wyśrubowane wymogi poprzedniej ustawy – Prawa upadłościowego i naprawczego. To pierwsza w Polsce udana restrukturyzacja sądowa w branży handlowej na taką skalę, a jednocześnie jedyna przeprowadzona tak sprawnie. Czas miał kluczowe znaczenie dla utrzymania działalności spółek, dlatego wynik głosowania wierzycieli był tak istotny dla sfinalizowania całej procedury. Moim zadaniem po zatwierdzeniu układu będzie nadzór nad prawidłowym wykonaniem układu. Dziękuję wierzycielom, pracownikom i zarządowi spółki – podkreślił dr Patryk Filipiak, prezes ZFR S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

– Uzdrowienie sytuacji w spółkach z Grupy Piotr i Paweł było naszym priorytetem. Dzięki temu uratowaliśmy nie tylko wiele placówek handlowych, kilka tysięcy miejsc pracy – ale przede wszystkim umożliwiliśmy dalszą działalność sieci detalicznej, która uniknęła upadłości. Bardzo dziękujemy wszystkim wierzycielom, którzy zaufali nam i postawili na dalszą współpracę w przyszłości. Dzięki inwestorowi strategicznemu Spar Group możemy wspólnie budować nową jakość na rynku handlu detalicznego – dodał Jakub Karbowiak, członek zarządu w Grupie Piotr i Paweł.

Sędzia na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 stwierdził przyjęcie układu oraz wyznaczył termin rozprawy, na którym sąd wyda postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu na 25 marca 2020.

Spar Group wspiera Grupę Piotr i Paweł

Przypomnijmy, w październiku 2019 Spar Group sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na Spar i dołączą do międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie.

Spar Group – jako inwestor – wspiera Grupę Piotr i Paweł w zakresie spłaty zobowiązań, negocjacji umownych i rozwoju. Dotychczas podpisano lub odnowiono kontrakty z prawie 350 dostawcami. Zgodnie z planem, w systemie logistycznym jest już dostępnych ponad 7,5 tys. produktów od prawie 500 dostawców.