Shopping Center Business Forum 2012: większość najemców trzeba znaleźć przed rozpoczęciem budowy

Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progres

Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progres

Budowę galerii handlowej można rozpocząć wówczas, gdy stopień komercjalizacji wynosi co najmniej 60 procent – zgodnie twierdzili uczestniczy panelu dyskusyjnego nt. finansowania inwestycji komercyjnych podczas  konferencji Shopping Center Business Forum, która odbyła się 14 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Hilton. W dyskusji udział wzięli m.in.: Ewa Bobkowska, prezes zarządu PA Nova, Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress,  Krzysztof Apostolidis, prezes zarządu Fabryki Biznesu i Marek Koziarek, dyrektor zarządzający w Departamencie Finansowania Nieruchomości Komercyjnych Banku Pekao SA.

– Najemca gwarantuje zasadność budowy centrum handlowego. Nie można rozpoczynać budowy, jeśli projekt nie jest skomercjalizowany w 60 – 70 procentach. My intensywnie się rozwijamy i nie zamierzamy zwalniać tempa.  Nie mamy problemów z finansowaniem naszych projektów  – powiedział Jan Mroczka.  Podobne zdanie w kwestii komercjalizacji ma Krzysztof Apostolidis.  Podkreślał, że obiekt musi być skomercjalizowany w 60 proc. przed rozpoczęciem budowy, bo inaczej projekt może być zagrożony.  Wówczas występuje syndrom skomercjalizowania na siłę, co może być nieskuteczne w dłuższej perspektywie. Z kolei Ewa Bobkowska zwracała uwagę na fakt, iż przy rozpoczynaniu kolejnych inwestycji trzeba podchodzić z dużą ostrożnością i wszystkie aspekty muszą być dokładnie przeanalizowane.
 

Reklama

Galeria Jurajska