Próchnik: zmiany przyczyniły się do wzrostu przychodów

Nowa kolekcja Próchnik

Nowa kolekcja Próchnik

III kwartał bieżącego roku Grupa Kapitałowa Próchnik SA zamknęła przychodami na poziomie niemal 7,1 mln zł (wzrost do III kwartału 2012 o niemal 38 proc.) i wynikiem netto 1.174 tys. zł (wobec straty 337 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Przychody narastająco po trzech kwartałach 2013 r. wzrosły o 44 proc. (z 14,6 mln zł w 2012r. wobec 21,1 mln zł w bieżącym roku) a wynik netto narastająco osiągnął ponad 1,9 mln zł. Na znaczącą poprawę w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim: poprawa osiąganych marż, wzrost skali działalności związany w dużej mierze z przejęciem Grupy Rage Age, wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego dla sprzedawców, wprowadzenie linii damskiej pod marką Rage Age oraz wykorzystanie zasobów tkanin zgromadzonych w latach ubiegłych.

Jak już informowaliśmy zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Equity Doctors sp. z o.o. oraz przyjął i zatwierdził plan połączenia. Obydwie spółki prowadzą działalność w ramach jednej grupy kapitałowej. Equity Doctors sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem sieci sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age na rynku polskim.

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016