Łukasz Lorencki, konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych

Zarząd spółki podkreśla,  że 2011 roku rentowność sieci salonów własnych była najwyższa w całej historii firmy.  Było to efektem optymalizacji oferty produktowej oraz restrukturyzacji sieci sklepów w latach 2009-2010. Wynikało też m.in. ze wzrostu marży handlowej, związanego ze zwiększenia udziału sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem.  Dodatkowo grupa odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w projektach internetowych na rynku polskim i czeskim. W rezultacie Komputronik S.A., może sie pochwalić osiągnięciem ponadprzeciętnych wyników operacyjnych w najważniejszym dla spółki, czwartym kwartale kalendarzowym (będącym jednocześnie trzecim kwartałem roku obrotowego).

W tej sytuacji zarząd Komputronik S.A. podwyższył prognozy wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. Przewidywane wyniki finansowe są o ponad 10 proc. wyższe  w stosunku prognoz wyników publikowanych 3 listopada 2011 roku.

Według najnowszej prognozy skonsolidowane przychody wyniosą 1,028 mld zł, wynik netto będzie na poziomie 17,3 mln zł, a EBITDA  38,2 mln zł. Poprzednia prognoza dla wyników skonsolidowanych była następująca: przychody: 1,021 mld zł, wynik netto: 14,6 mln zł, EBITDA: 26,9 mln zł. Z kolei jednostkowe przychody według prognozy po korekcie będą na poziomie 1,006 mld zł, EBITDA wyniesie 35,4 mln zł, natomiast wynik netto 20,9 mln zł. Poprzednio  wyniki jednostkowe prognozowano na poziomie: przychody 932,6 mln zł, wynik netto  12,7 mln zł, zaś EBITDA  24,6 mln zł.

Komputronik SA od 15 lat jest dystrybutorem sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów elektronicznych, a także od niedawna produktów AGD i RTV. W tym czasie spółka stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 250 salonów, zrealizowała blisko dwa miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl i przeprowadziła udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.