Colliers International

W 2011 roku aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości w Europie Środkowej wyraźnie wzrosła. W Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech zainwestowano łącznie 6,1 mld euro. Stanowi to ponad dwukrotny wzrost z poziomu 2,9 mld euro odnotowanego w tym regionie w 2010 r. – Zważywszy na trudniejszy dostęp do źródeł finansowania wolumen transakcji w bieżącym roku będzie niższy i wyniesie prawdopodobnie około 5 mld euro – powiedział Charles Taylor, partner w firmie Cushman & Wakefield. – Nastroje wśród inwestorów w Polsce i Czechach są nadal dobre, ale wszyscy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji na Węgrzech i wpływ na pozostałe kraje regionu. Ponowne zaangażowanie MFW pozwala mieć nadzieję, że wkrótce zostanie wprowadzony wiarygodny plan oszczędności. Dzięki temu inwestorzy na węgierskim rynku nieruchomości będą mogli ponownie skupić się na kwestiach popytu i podaży – oceniaTaylor.

Z informacji przedstawionych przez firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika też, że w 2011 r. trend spadkowy stóp kapitalizacji utrzymał się na większości rynków do trzeciego kwartału. Później nastąpiła ich stabilizacja. – W przypadku kluczowych nieruchomości handlowych w Polsce i Czechach stopy kapitalizacji zbliżyły się do poziomu 6 proc., ale go nie przekroczyły, natomiast dla najlepszych nieruchomości biurowych w COB osiągnęły prawie 6,25 proc. Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów magazynowych wyniosły 7,75 proc. – czytamy w analizie przedstawionej przez C&W.