Szansa na iwenestycję komercyjną w Stalowej Woli

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. szuka inwestora, który kupi działkę wraz z dworcem autobusowym. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w strefie: centrum – tereny handlowo – usługowe. Do 20 marca 2012 roku inwestorzy mogą zgłosić chęć do wzięcia udziału w negocjacjach dotyczących jego sprzedaży.

Dworzec o powierzchni 1,1 ha usytuowana jest w centrum miasta przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 3 – teren jest w pełni uzbrojony. Negocjacje dotyczyć będą warunków zbycia i zagospodarowania tej nieruchomości. W memorandum inwestycyjnym określono, że przyszły właściciel zobowiąże się m.in. do wybudowania dworca autobusowego zgodnie z zaakceptowaną przez obie strony koncepcją zabudowy i jego utrzymania przez co najmniej 50 lat. Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest uiszczenie przez Inwestora wadium w kwocie 100 tys. zł.

W chwili obecnej brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, jest jednak uchwalone studium, które określa, że nieruchomość położona jest w strefie terenów handlowo-usługowych.

Stalowa Wola (woj. podkarpackie) liczy prawie 70 tys. mieszkańców.