Trwa komercjalizacja Galerii Chełmskiej

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A. w całym 2011 roku wyniosły 439, 8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w 2010 roku o 121,0 mln zł, co stanowi wzrost o 38 procent. Z kolei zysk netto wypracowany w okresie od stycznia do grudnia 2011 wyniósł 2,8 mln zł i był niższy o 0,6 mln zł w odniesieniu do 2010 roku.

Wpływ na taki stan rzeczy miał 48 procentowy wzrost kosztów sprzedaży oraz 37 procentowy wzrost wynikający ze zwiększenia ilości biur własnych Rainbow Tours o 19 nowych salonów oraz włączenia danych finansowych spółki zależnej Bee Free. Touroperator przewiduje iż na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w przyszłych okresach kluczowy wpływ będzie miała sprzedaż oferty Lato 2012, stabilizacja rynku walutowego, stabilizacja cen na rynku paliwowym. Nie bez znaczenia będzie również stabilizacja w zagrożonych bankructwem Grecji, Włoch i Hiszpanii oraz stabilizacja sytuacji polityczno-społecznej w krajach Afryki Północnej ( Tunezja oraz Egipt).

Spółka Rainbow Tours S.A. poinformowała wcześniej, że w 2012 roku zamierza dalej rozbudowywać siec salonów sprzedaży, w szczególności ważną rolę zacznie odgrywać rozwój sieci biur franczyzowych.  – Na chwilę obecną mamy siedem biur działających na zasadzie franchisingu. Naszym celem na ten rok jest stworzenie sieci na poziomie około 30 biur. Szukamy potencjalnych franczyzobiorców zarówno w istniejącej sieci agencyjnej jak i poza nią, wśród nowych podmiotów na rynku sprzedaży usług turystycznych. Nasze największe zainteresowanie skierowane jest na współpracę w miastach o liczbie mieszkańców w przedziale 50-100 tys., w których Rainbow Tours nie planuje otwierania własnych biur sprzedaży-mówi Stanisław Franiak, dyrektor sieci sprzedaży i jednocześnie osoba odpowiedzialna za cały projekt.

W centrach handlowych zlokalizowanych jest 16 salonów firmy ABC Świat Podróży sp. z o.o., należacej  do Rainbow Tours SA.