Fashion House Outlet Centre w Sosnowcu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w kwietniu 2012 oceniany mniej negatywnie niż w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat- podaje Główny Urząd Statystyczny. Oceny dotyczące bieżącej sprzedaży są mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pozytywne od formułowanych w marcu.

Z komunikatu GUS wynika, że zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, również przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne. Jednostki przewidują wzrost cen w skali podobnej jak przed miesiącem.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie minus 2 (w marcu minus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19 proc.(w marcu odpowiednio 17 proc.  i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny dotyczące bieżącej sprzedaży są mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast pro-gnozy w tym zakresie są nieco bardziej pozytywne od formułowanych w marcu. Zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, również przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, w związku z tym przedsiębiorcy nie planują zmiany ilości towarów zamawianych u dostawców. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują spadek zatrudnienia na poziomie zbliżonym do prognozowanego w marcu. Jednostki sygnalizują utrzymanie tempa wzrostu bieżących i przyszłych cen towarów.
W poszczególnych klasach wielkości i branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W podziale na klasy wielkości najbardziej negatywnie koniunkturę oceniają jednostki najmniejsze (o liczbie pracujących do 49 osób), natomiast pozytywnie – jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Przedstawiciele jednostek najmniejszych (o liczbie pracujących do 49 osób) odnotowują spadek sprzedaży. Podmioty średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) zgłaszają wzrost w tym zakresie.
Przedstawiciele wszystkich klas wielkości – poza podmiotami dużymi (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – zgłaszają trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, przede wszystkim jednostki najmniejsze (o liczbie pracujących do 49 osób). Również te jednostki formułują najbardziej negatywne prognozy. Dyrektorzy przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nie przewidują trudności w regulowaniu zobowiązań.
Spośród badanych jednostek, w kwietniu 4,7 proc. nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,1 proc.  przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w kwietniu 2012 56 proc. przedsiębiorstw, (58 proc. w analogicznym miesiącu 2011 r.), kosztami zatrudnienia (56 proc. w kwietniu 2012, 53 proc. przed rokiem), niedostatecznym popytem (47 proc. w kwietniu 2012., 46 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (46 proc. w kwietniu br., 45 proc przed rokiem). W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 33 proc. do 40 proc.).