Lublin

Zarząd spółki PKS Wschód SA poinformował, że 18 maja 2012 roku upłynął termin udostępniania memorandum informacyjnego podmiotom zainteresowanym zagospodarowaniem terenu Dworca PKS – Podzamcze w Lublinie. Na zakup memorandum zdecydowały się trzy firmy: Echo Investment, HB Reavis Poland oraz Karmar.

Zgodnie z założeniami procedury konkursowej w terminie do 1 czerwca 2012 zainteresowane podmioty przedstawią spółce PKS Wschód swoje propozycje w zakresie zagospodarowania terenów w rejonie Dworca PKS – Podzamcze. Do drugiego etapu zakwalifikują się ci oferenci, których koncepcje i formy współpracy będą najatrakcyjniejsze.

Zarząd PKS Wschód podkreśla, że podjęta przez spółkę próba pozyskania inwestora prywatnego jest wyrazem zaangażowania w rozpoczęte już procedury planistyczne, w części obejmującej tereny, których spółka pozostaje dysponentem. Jak twierdzi-  jego priorytetem jest współpraca z władzami samorządowymi, by wypracować najbardziej efektywne i pożądane przez mieszkańców rozwiązania. W tym zakresie istotne są zwłaszcza potrzeby komunikacyjne miasta i regionu, które w ocenie PKS Wschód SA wymagają szczególnej uwagi.

Spółka przewiduje, że propozycje przygotowane przez inwestorów w toku rokowań zostaną udostępnione władzom miasta i będą mogły zostać wykorzystane w dalszych pracach nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Projekt rewitalizacji Podzamcza obejmuje teren położony w centralnej części Lublina, w rejonie ulic: Lubartowskiej, Ruskiej, Podzamcze, Lwowskiej, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Kowalskiej, Placu Zamkowego wraz ze wzgórzem zamkowym i błoniami. Obejmuje on powierzchnię blisko 35 ha. Obecnie na tym terenie znajduje się dworzec główny PKS, a także targ oraz hala handlowa.