Sławomir Godyń, członek zarządu spółki Korczowa Dolina

Spółka Bomi chce znacznie ograniczyć otwieranie wielkopowierzchniowych delikatesów i skupić się na otwieraniu mniejszych placówek handlowych. Zarząd Grupy Bomi zamierza wprowadzić istotne zmiany zmierzające do oddłużenia spółki. Przeprowadzone działania mają pozwolić na osiągnięcie rentowności operacyjnej i lepszy przepływ gotówki w przyszłym roku. Przedstawiciele spółki są na etapie prowadzenia negocjacji z bankami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia.

Grupa Kapitałowa Bomi w I kwartale 2012 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 320,5 mln zł. Były one o 13, 71 proc. niższe niż w roku 2011. Spadek sprzedaży sieci delikatesów był  spowodowany problemami z płynnością finansową, które utrudniły utrzymanie właściwego zaopatrzenia placówek handlowych oraz części dystrybucyjnej. W rezultacie, w  I kwartale 2012 roku Bomi odnotowała stratę netto w wysokości 21,89 mln zł wobec 418 tys. zł zysku w I kwartale 2011 roku.

Zadłużenie odsetkowe na koniec 2011 roku wynosiło 264 mln zł, w tym 201 mln zł stanowiło zadłużenie krótkoterminowe. W 2012 roku Bomi musi spłacić bankom około 50 mln zł. Firma negocjuje przesunięcie spłaty.

W ramach nowej strategii spółka zamierza m.in. zweryfikować koszty związane z obsługą struktury organizacyjnej centrali, a także przekazać sklepy pod zarządzanie ajentów, co pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia. W czerwcu 2012 roku ma się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy. Wtedy też głosowaniu zostanie poddana propozycja nowej emisji akcji oraz upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.

Grupa Bomi prowadzi znaną sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz jedną z największych niezależnych grup dystrybucyjnych w kraju (poprzez spółkę Rabat Service SA). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl. Bomi SA posiada 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.