Radosław Wiśniewski, prezes zarządu Redan SA

13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Redan SA powołała na stanowisko prezesa zarządu Radosława Wiśniewskiego, jednocześnie powierzając stanowisko wiceprezesa Boguszowi Kruszyńskiemu. Jak już informowaliśmy, Radosław Wiśniewski jest założycielem oraz głównym akcjonariuszem spółki i był dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Zmiana w zarządzie Redan- podkreślono w komunikacie- związana jest z rozpoczętymi w 2011 roku przekształceniami mającymi na celu przeniesienie zarządzania operacyjnego do spółek zależnych odpowiadających za działania na rynku modowym (Top Secret sp. z o.o.) i dyskontowym sieć sklepów TextilMarket(Adesso S.K.A.). Spółka Redan i jej zarząd skoncentrują się na wyznaczaniu celów strategicznych dla całej Grupy Kapitałowej i będą pełnić funkcję nadzorczą względem spółek zależnych wchodzących w jej skład.

Obecnie w skład Zarządu Redan SA wchodzą: Radosław Wiśniewski, prezes zarządu oraz Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu. Zarząd spółki Top Secret odpowiadającej za operacje na rynku modowym stanowią: Michał Kałużyński – prezes zarządu i Grzegorz Lipnicki – wiceprezes zarządu. Działalnością sieci TextilMarket (Adesso S.K.A.) zarządzają: Lech Przemieniecki, jako prezes zarządu oraz Alicja Wojtkowiak i Robert Kwiecień jako członkowie zarządu.

– Wprowadzone zmiany w Zarządzie Redan S.A. uproszczą korporacyjną strukturę zarządzania Grupą Redan i wzmocnią realizację strategii rozwoju w obu sektorach: modowym i dyskontowym – powiedział Radosław Wiśniewski nowo wybrany prezes.

Radosław Wiśniewski jest założycielem Redan i jej większościowym akcjonariuszem. W latach 1995-2004 piastował stanowisko prezesa zarządu spółki, a następnie w latach 2005-2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej Redanu pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny), studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego), uzyskując tytuł MBA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży odzieżowej.

Bogusz Kruszyński powrócił na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Redan S.A., które piastował w latach 2005-2011. Michał Kałużyński, ( który jednocześnie piastował stanowisko prezesa zarządu spólki Top Secret) powołany do Zarządu Redanu pod koniec 2010 r., skoncentruje się w całości na realizacji jej ambitnych celów.