Salon obuwniczy CCC

NG2 właściciel sieci sklepów z obuwiem CCC poinformował w raporcie miesięcznym, że w czerwcu 2012,  skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 83,5 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,3 proc.

Przychody za okres styczeń – czerwiec sięgały 585 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011 o 20,7 proc. Na wartość przychodu za czerwiec istotny wpływ miała korekta sprzedaży hurtowej (-7,9 mln zł) związana ze zmianą formy współpracy z wybranymi franczyzobiorcami. Obecnie część sklepów franczyzowych działać będzie w oparciu o umowy agencyjne.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za czerwiec wyniosły 90,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,4 proc.

W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 SA – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia oraz NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod markami CCC, Quazi oraz Boti. Dostawcy obuwia dla spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym polskim rynku obuwia jest szacowany na 16 proc.