Bogusz Kruszyński

O nowych sklepach Top Secret będzie można rozmawiać 12 i 13 września 2012 z uczestniczącym w Shopping Center Forum dyrektorem do spraw rozwoju tej sieci. Ich właściciel, Redan SA zapowiada, że pozyskane z emisji obligacji środki zamierza zainwestować m.in. w rozwój swych sklepów.

Zarząd Grupy Kapitałowej Redan, właściciela marek odzieżowych Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej Textilmarket, sprzedał obligacje wartości 8,5 mln zł o dwuletnim terminie wykupu. Jak podkreśla Bogusz Kruszyński, wiceprezes spółki Redan, emisja jest kolejnym działaniem wynikającym z realizacji przyjętej na początku roku strategii firmy

-Dzięki niej Grupa pozyskała środki na dalszy rozwój, m.in. inwestycję w sieć sprzedaży – modernizację placówek i nowe sklepy, finansowanie zwiększanych zapasów towarów oraz inwestycje infrastrukturalne, głównie w zakresie IT. Dzięki emisji obligacji i dywersyfikacji źródeł finansowania Grupa Redan ma zapewnioną stabilność finansową w dobie zmian zachodzących w trakcie wdrażania nowej strategii – powiedział Bogusz Kruszyński.

Oferta została zrealizowana  w trybie oferty prywatnej i stanowi kontynuację strategii finansowania Grupy przyjętej na początku roku. Termin wykupu obligacji przypada za 2 lata na dzień 23 sierpnia 2014 r. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst w ramach prowadzonego alternatywnego systemu obrotu w terminie określonym w warunkach emisji.

Redan SA jest właścicielem sieci salonów Top Secret, Troll oraz TextilMarket. Należy do niej ponad 490 sklepów.  

O uczestnikach Shopping Center Forum & Trade Fair 2012 można przeczytać na stronie www.scf2012.retailnet.pl.