Sklep TextilMarket

Szacunkowa wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan we wrześniu 2012 r. wyniosła blisko 38 mln zł i była o 27 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego.

Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej we wrześniu 2012 r. wyniosła 44 proc. i była niższa od marzy zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku o ponad 4 proc.

W ujęciu narastającym, za 9 miesięcy 2012 r., sprzedaż Grupy Redan wyniosła prawie 303 mln zł i była o 16 proc. wyższa, natomiast marża w tym okresie była na poziomie 43 proc., czyli o ponad 1 proc. niższa w porównaniu do roku wcześniejszego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży we wrześniu 2012 wyniósł 21 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. Natomiast poziom sprzedaży po 9 miesiącach  osiągnął 158 mln zł i tym samym wzrósł o 17 proc. Szacunkowa marża handlowa po 9 miesiącach wyniosła 39 proc. i była wyższa o 1 p.p. od ubiegłorocznej.

Sieć Textilmarket na koniec sierpnia składała się z 278 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,4 tys. mkw., co oznacza 19 proc. przyrost powierzchni handlowej.

Wartość sprzedaży na rynku modowym Grupy Redan we wrześniu wzrosła o 34 proc.  i wyniosła prawie 17 mln zł, a za 9 miesięcy niemal 145 mln zł, co oznacza 15 proc. wzrost. Szacunkowa wielkość marży handlowej po 3 kwartałach wyniosła 48 proc., co oznacza poziom niższy od roku poprzedniego o 4 proc.

W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec sierpnia funkcjonowały 220 sklepy własne i franczyzowe o łącznej powierzchni 35,1 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 15 proc.