Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Redan SA po 11 miesiącach 2012 roku przekroczyły 382 mln zł. Oznacza to 15 proc. wzrost w porównaniu do 2011 roku. Marża handlowa wypracowana przez sklepy spółki była w tym okresie na poziomie 43 proc.  czyli o ponad 2 punkty niższym w porównaniu do poprzedniego roku.

W samym listopadzie obroty Grupy Redan wyniosły 34,8 mln zł i były o 10 proc.  wyższe niż przed rokiem. Szacunkowa marża handlowa sięgnęła 42 proc., czyli była o 6 p.p. mniej niż w listopadzie 2011 r. Z kolei w październiku skonsolidowane obroty licząc rok do roku zwiększyły się o 10 proc. do 44 mln zł. Szacunkowa marża handlowa wyniosła wówczas 44 proc. i była o 5 p.p. niższa niż w tym samym miesiącu zeszłego roku.

-Na spadek osiąganej marży handlowej decydujący wpływ miały dwa czynniki zasadniczo inne w każdym z segmentów rynku. W części modowej o wyborze klientów decyduje cena, co zmuszało nas do wprowadzenia głębszych od zakładanych przecen na oferowane przez nas produkty, natomiast w części dyskontowej szczególnie w listopadzie trwała wyprzedaż słabo rotujących towarów – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan SA.

W listopadzie 2012,  w sieci dyskontowej TextilMarket przychody ze sprzedaży wyniosły 16,9 mln zł, czyli tyle ile przed rokiem. Natomiast w październiku  obroty tego sektora wyniosły 21,3 mln zł (wzrost r/r o 8  proc.). Narastająco od stycznia do listopada sieć dyskontowa zapewniła 196,3 mln zł obrotów, czyli 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Szacunkowa marża handlowa sięgnęła 39 proc. i była na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Sieć Textilmarket na koniec listopada składała się z 277 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,2 tys. mkw, co oznacza 13 proc.  przyrost powierzchni handlowej.

-Zmiana dotychczasowej polityki otwarć oznacza efektywnie kontrolowany przyrost sieci przy jednoczesnej redukcji nierentownych marketów, wyprzedaż słabo rotujących towarów oraz utworzenie przestrzeni na lepszy asortyment, mają dać przestrzeń do poprawy rentowności sieci TextiMarket w przyszłym roku – komentuje Bogusz Kruszyński

Wartość sprzedaży Grupy Redan na rynku modowym w listopadzie wzrosła o 22 proc w porównaniu z listopadem 2011 i wyniosła 18 mln zł, a w październiku było to 23,3 mln zł (wzrost o 13 proc.). Narastająco po jedenastu miesiącach skonsolidowane obroty tego segmentu sięgają 185,9 mln zł, co oznacza poprawę o 15 proc. Szacunkowa wielkość marży handlowej po 11 miesiącach 2012 roku wyniosła 48 proc., co oznacza poziom niższy od roku poprzedniego o 5 p.p. W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec listopada funkcjonowało 225 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 35,9 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 14 proc..

Likwidacja nierentownych kanałów dystrybucji oraz optymalizacja zarządzania towarem stanowią determinanty działań w części modowej – dodaje Bogusz Kruszyński.

Redan SA jest właścicielem sieci ponad 500 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket.