Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska SA

– Prowadzone przez nas działania mające na celu poprawę rentowności przynoszą zdecydowany pozytywny efekt widoczny w wynikach grupy i sieci. Odnotowaliśmy w ostatnim kwartale roku nie tylko dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym, ale także pierwszy raz od momentu rozpoczęcia restrukturyzacji osiągnęliśmy zysk netto – powiedział Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

– Dobrą informacją jest również wygenerowanie po czterech kwartałach 2012 roku porównywalnych przychodów co w 2011 roku, bo w minionym roku zamykaliśmy jeszcze nierentowne lub nierokujące restauracje i w związku z tym pracowaliśmy na mniejszej sieci. Co istotne, rachunek wyników za ostatni kwartał dowodzi, że przyjęliśmy model biznesowy, który się sprawdza. Mamy dobre koncepty, na których zarabia nie tylko spółka, ale także nasi franczyzobiorcy. W 2012 roku wypracowali oni prawie 5 mln zł zysku netto – dodał Sylwester Cacek.

Sfinks Polska, zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w IV kwartale 2012 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 43 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w 2011 roku. Spółka poprawiła przy tym wynik na działalności operacyjnej, odnotowując 2,3 mln zł zysku wobec 5,6 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto Sfinks osiągnęła zysk na poziomie netto, który w IV kwartale 2012 roku wyniósł 105 tys. zł wobec 9,1 mln zł straty rok wcześniej. Jednocześnie franczyzobiorcy Sfinksa zarobili 2,2 mln zł w IV kwartale 2012 roku i ponad 4,9 mln zł w całym roku.

W całym  2012 roku spółka Sfinks Polska odnotowała przychody w wysokości 170,1 mln zł, poprawiła przy tym zysk brutto na sprzedaży o blisko 70 proc., osiągając na tym poziomie wynik 14,5 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. Grupa zmniejszyła w tym okresie o blisko 7,4 mln zł stratę operacyjną do poziomu 2,6 mln zł, co stanowi poprawę o 74 proc. rok do roku. Poprawie uległ także o 52 proc. wynik netto w stosunku do 2011 roku – strata netto w 2012 roku wyniosła 9 mln zł.

Sfinks Polska zarządza 107 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 8 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 7 restauracjami WOOK (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining, jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.