Stanisław Bogacki

W 2012 roku spółka Solar odczuła pogorszenie koniunktury sektora handlu detalicznego. Przychody ze sprzedaży spadły o 24 proc. z 190,9 mln zł w 2011 roku do prawie 144,8 mln zł w 2012 roku. Wartość zysku brutto ze sprzedaży w 2012 roku wyniosła 18,7 mln zł i była mniejsza o 72 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast Solar zanotował zysk netto w wysokości około 15,1 mln zł w porównaniu do 52,3 mln zł rok wcześniej.

– Ubiegły rok był dla Solar Company S.A. przełomowy. W kwietniu 2012 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po blisko ćwierćwieczu od powołania firmy, która stworzyliśmy na fali entuzjazmu roku 1989, Solar Company stała się spółką publiczną. Efektem tego jest wzrost zainteresowania naszą firma wśród partnerów biznesowych w Polsce i zagranicą. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości nasza obecność wśród spółek notowanych na warszawskim parkiecie wzmocni impuls rozwojowy, który po debiucie stal się udziałem Solar Company SA – powiedział Stanisław Bogacki prezes zarządu Solar Company SA.

– Sytuacja makroekonomiczna w Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego roku, nie była sprzyjająca dla branży odzieżowej, w tym także dla Solar Company. Rosnące trudności ekonomiczne, wzrost bezrobocia, spadek optymizmu społecznego i niepewność prognoz ekonomicznych spowodowały, że Polacy byli znacznie mniej niż w poprzednich latach skłonni do wydawania pieniędzy na dobra konsumpcyjne. Mniejsze zainteresowanie zakupami, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, zaobserwowaliśmy już podczas odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a znaczący spadek tego zainteresowania – po ich zakończeniu. Na wyższym segmencie branży odzieżowej mocne piętno odcisnął spadek entuzjazmu społecznego po zakończeniu największej masowej imprezy kiedykolwiek organizowanej w naszym kraju i zakończeniem związanych z nią inwestycji. Przygnieceni pesymistycznymi prognozami i wizja nieuchronności wlewającego się do Polski z Europy Zachodniej kryzysu, Polacy znacząco – pokazują to wszystkie badania nastrojów społecznych – ograniczyli wydatki, a ograniczenie to szczególnie mocno dotknęło producentów dóbr konsumpcyjnych.

– Mimo trudnej sytuacji, Solar Company S.A. zdołał utrzymać swoją pozycję na rynku, w tym między innymi zbudowana w poprzednich latach sieć sprzedaży składająca się z 74 sklepów własnych (wobec 72 rok wcześniej), 15 sklepów franczyzowych, 116 sklepów sieci zewnętrznych oraz 31 sklepów sieci zewnętrznych zagranicą. W minionym roku rozpoczęły działalność sklepy franczyzowe na Ukrainie oraz w Luksemburgu. Pod koniec 2012 roku rozpoczęliśmy poważne negocjacje biznesowe z partnerami branżowymi z Europy Zachodniej. Ważnym elementem sprzedaży stal się nasz sklep internetowy, który w 2012 roku spektakularnie zwiększył sprzedaż kolekcji Solaru, i – zgodnie ze światowymi trendami rynkowymi – staje się coraz istotniejszym kanałem dystrybucji naszych produktów. Warte odnotowania są też, podjęte w ostatnim kwartale 2012 roku, energiczne działania mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wszystko to będzie procentowało w 2013 roku.