Salon House

W I kwartale 2013 roku grupy LPP SA zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 751 mln zł. Były one wyższe o około 14 proc. w porównaniu z osiągniętymi w I kwartale 2012 roku (658 mln zł). W tym okresie grupa LPP SA osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 26 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie firma uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 42 mln zł. Natomiast zysk netto wyniósł około 20 mln zł, a rok wcześniej w analogicznym okresie 34 mln zł.

W I kwartale 2013 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 393,1 mln zł, zaś w placówkach Cropp Town w wysokości 124,7 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w tym okresie w sklepach House wyniosła 93,2 mln zł, w sklepach Mohito 83 mln zł, a w salonach nowej marki Sinsay 2,1 mln zł.

Powierzchnia sieci sklepów w I kwartale 2013 roku wzrosła o 19,6 tys. mkw. Na koniec I kw. 2013 roku LPP dysponowała 1104 sklepami o łącznej powierzchni 453 tys. mkw.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych zmalały w I kwartale 2013 roku o 1 proc., (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działaj. spółki grupy kapitałowej LPP SA).

W okresie sprawozdawczym spółki grupy LPP nie osiągnęły satysfakcjonującego poziomu sprzedaży. Miało to miejsce w przypadku każdej z marek, chociaż jednoczenie udało się zrealizować nieco wyższe procentowe marże brutto. Niemniej to, wyniki te nie były wystarczające dla wypracowania dobrych rezultatów w porównaniu z osiągniętymi w I kwartale roku 2012. Ponieważ. w pierwszym kwartale tradycyjnie występują dwa okresy: wyprzedaży w styczniu i w lutym oraz wprowadzania nowych kolekcji w części lutego i przede wszystkim w marcu, o wynikach kwartalnych decydują głównie zyski wypracowane w tym ostatnim miesiącu, podczas sprzedaży nowych wyrobów z pełną marżą. Niestety, pogoda w marcu była niekorzystna i w związku z tym sprzedaż nowych wyrobów była ograniczona, zaś jej prawidłowy poziom grupa LPP zanotowała dopiero w kwietniu.

Zarząd LPP zamierza wypracowany w 2012 roku zysk w wysokości ponad 348 zł przeznaczyć na: wypłatę dywidendy akcjonariuszom (154 mln zł), wzmocnienie kapitału zapasowego (187,3 mln zł) oraz kapitału rezerwowy (7,5 mln zł).

LPP SA jest właścicielem sieci sklepów odzieżowych. Do firmy należą salony marek Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay. Większość z nich funkcjonuje w centrach i galeriach handlowych. LPP poza Polską posiada salony sprzedaży w dwunastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.