Paweł Ciszek
Paweł Ciszek

Paweł Ciszek został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Czerwona Torebka SA. Zastąpił na tym stanowisku Ireneusza Kazimierczyka, który będzie teraz odpowiedzialny za rozwój przejętej spółki Merlin.pl SA.

Rada Nadzorcza spółki Czerwona Torebka SA powierzyła Pawłowi Ciszkowi stanowisko prezesa zarządu grupy rozwijającej sieć pasaży handlowych. Paweł Ciszek od 5 lat związany jest ze spółką. Ostatnio odpowiadał za komercjalizację powierzchni handlowych w wybudowanych obiektach, jako dyrektor Departamentu Operacyjnego.

Paweł Ciszek na stanowisku Prezesa Czerwonej Torebki zastąpił Ireneusza Kazimierczyka, który będzie teraz odpowiedzialny za rozwój przejętej przed kilkoma dniami Spółki Merlin.pl SA.

Przypomnijmy, w okresie kiedy Ireneusz Kazimierczyk pełnił funkcję prezesa Czerwonej Torebki, spółka zadebiutowała na GPW – 28 grudnia 2012 roku. Pozwoliło to uzyskać spółce kapitał na poziomie ok. 19 mln zł – znacznie mniej niż zakładano. W założeniach Mariusza Świtalskiego, właściciela sieci pasaży handlowych Czerwona Torebka było bowiem pozyskanie z oferty publicznej prawie 281 mln zł.

W pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Czerwona Torebka osiągnęły poziom 18,033 tys. zł w porównaniu do 12,388 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to wzrost o 5,645 tys. zł i odpowiednio 45,57 proc. Wzrost przychodów w pierwszym kwartale to, jak poinformowano w sprawozdaniu finansowym, przede wszystkim skutek większej powierzchni handlowej oddanej na wynajem, będącej podstawą głównego segmentu działalności grupy, ale także wynik sprzedaży majątku w postaci obiektów handlowych z segmentu deweloperskiego.

Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku Czerwona Torebka posiadała 55 pasaży handlowych czyli o 40 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.