Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

Długa i śnieżna zima, hamująca prace budowlane, spowodowała, że Rank Progress nie wykazał zysku netto w I kwartale 2013 – podano w komunikacie spółki.

Zarząd zapowiada, że opóźnienia zostaną nadrobione w kolejnych miesiącach. Jednocześnie spółka zebrała od inwestorów zapisy na ponad 130 mln zł obligacji serii D

Zysk na działalności operacyjnej Rank Progress wyniósł w I kwartale 2013 roku 10,3 mln zł wobec 44,7 mln zł straty po trzech pierwszych miesiącach roku 2012. Wyjątkowo długa i śnieżna zima, która spowolniła procesy budowlane na terenie kluczowych inwestycji prowadzonych przez Rank Progress była głównym czynnikiem, który spowodował, że legnicki deweloper zanotował w pierwszym kwartale 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto.

Podobnie jak inni deweloperzy komercyjni stosujący międzynarodowe standardy rachunkowości, Rank Progress wraz z postępem prac przeszacowuje wartość nieruchomości inwestycyjnych w budowie do wartości rynkowej. Przeszacowania te są na bieżąco rozpoznawane w zysku – poinformowali przedstawiciele spółki.

– Tegoroczna zima była nadzwyczaj długa. Towarzyszyły jej również duże opady śniegu. W związku z tym generalni wykonawcy na naszych budowach mają opóźnienia względem pierwotnego harmonogramu. To z kolei bezpośrednio odbija się na naszych zyskach – tłumaczy Jan Mroczka, prezes Rank Progress. – Jesteśmy przekonani, że w kolejnych miesiącach opóźnienia te zostaną nadrobione, co oczywiście pozytywnie wpłynie na wykazywane przez nas wyniki – zapewnia Jan Mroczka.

Kolejnym czynnikiem, który ma duży wpływ na wypracowywane przez spółkę wyniki, są różnice kursowe. Osłabienie złotego względem euro w I kw. 2013 r. skutkowało wyższą wyceną nieruchomości oraz wyższymi przychodami z czynszów, które są denominowane w euro. Z drugiej jednak strony silniejsze euro podniosło znacznie wartość kredytów inwestycyjnych i zwiększyło koszty ich obsługi. W efekcie całkowite koszty finansowe generowane przez spółkę zwiększyły się w porównaniu z I kw. 2012 roku o 78 proc. do 9,8 mln zł. Warto zauważyć jednak, ze jednocześnie Zarządowi udało się zredukować koszty działalności operacyjnej o niemal 20 proc., z 16,5 mln zł do 13,3 mln zł, co zrekompensowało w części wzrost kosztów całkowitych w grupie.

W I kwartale Rank Progress prowadził działania związane z ofertą obligacji serii D. Oferta zakończyła się z już w obecnym kwartale. – Zebraliśmy zapisy na obligacje warte 131,7 mln zł, co uważamy za sukces na trudnym obecnie dla deweloperów rynku długu – mówi Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress. – Jest to wyraźny dowód na to, że cieszymy się dużym zaufaniem inwestorów – dodaje.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wskaźniki zadłużenia Rank Progress na tle branży są wyjątkowo korzystne. Stopa ogólnego zadłużenia spółki wyniosła na koniec I kwartału 48,7 proc., a wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,95. Celem strategicznym spółki jest utrzymanie tych parametrów na obecnych poziomach.

W 2013 roku Rank Progress planuje kontynuację inwestycji w Chojnicach, Pile i Grudziądzu oraz rozpoczęcie budów w Krośnie, Mielcu i Oleśnicy. Najprawdopodobniej ruszy również duża regionalna inwestycja w Kielcach. Realizacja tych obiektów pozytywnie wpłynie na wyceny do wartości godziwej, które bezpośrednio wpływają na zyski spółki.

Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę Rank Progress należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach.