CH Marino

Gant Development poprawia wyniki finansowe. Na koniec kwietnia firma zmniejszyła swoje zobowiązania z tytułu gruntów o około 45 mln zł. Ponadto planuje w tym roku zredukować zadłużenie do 396,3 mln zł.  Na koniec 2014 roku ma ono wynieść 197,4 mln zł.

Developer do 6 maja br. był zobowiązany do wykupienia obligacji na kwotę 10 mln zł, jednak do tej pory nie zrealizował postanowień umowy ze względu na brak środków. Według opinii analityków spółka w celu uregulowania zobowiązań może w najbliższym czasie sprzedać Centrum Handlowe Marino we Wrocławiu.

Ostatnio Gant Development porozumiała się z obligatariuszami odnośnie warunków, zabezpieczeń i terminów emisji obligacji skonsolidowanej. Papiery będą miały trzyletni termin zapadalności i zostaną zabezpieczone na aktywach grupy.

Centrum Handlowe Marino ma ponad 20 tys. mkw. powierzchni handlowej i około 70 sklepów. W gronie najemców obiektu znajdują się m.in. Douglas, Rossmann, Tesco. Wartość księgowa CH Marino, jest szacowana na około 160 mln zł.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.