Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe
Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe

Portfel inwestycji Immofinanz Group w regionie Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich portfeli aktywów firm nieruchomościowych uwzględnionych w dorocznym zestawieniu opublikowanym przez Investment Property Database (IPD).

Łączny poziom zwrotu z inwestycji Immofinanz w tej części Europy w 2012 roku wyniósł 10,2 proc. Badanie IPD obejmowało portfele 49 firm z sektora, posiadających swoje nieruchomości w tym regionie.

Portfel Immofinanz wypracował na przestrzeni trzech ostatnich lat średni zwrot na poziomie 10,9 proc. Analitycy IPD przy obliczaniu wyników uwzględniali przychody z wynajmu oraz wzrost wartości nieruchomości.

– Uznajemy ten wynik oraz wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy ze strony IPD, za potwierdzenie postępu w zakresie optymalizacji naszego portfela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Element wpływający na zwrot z inwestycji w okresie ostatnich trzech lat, w postaci zmian wartości nieruchomości, dowodzi, że w okresie kryzysu ich wycena była konserwatywna i realistyczna. Jednocześnie na zwrot z wynajmu największy wpływ miało nasze zaradne zarządzanie aktywami i intensywna, lokalna obsługa klienta. Oba te czynniki wskazują na słuszność naszej strategii, by kontynuować i zwiększyć nasze zaangażowanie na rynkach wschodzących w Europie Wschodniej” – komentuje Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group. Łączna wartość nieruchomości Immofinanz Group wyceniana jest na ok. 10,5 mld euro, z czego prawie połowa znajduje się w Europie Wschodniej, druga połowa – w Europie Zachodniej.

IPD, marka należąca do MSCI, publikuje analizy wskaźnikowe dla rynku nieruchomości i przygotowuje indeksy branżowe dla krajowych rynków nieruchomości. Wskaźniki te są oparte na sprawozdaniach poszczególnych spółek i są aktualizowane co roku. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej IPD Index obejmuje około jedną trzecią całego rynku nieruchomości.
Immofinanz Group to jedna z największych w Europie firm z branży nieruchomości. Jest notowana w indeksie ATX na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od momentu założenia w 1990 r. zgromadziła portfolio wysokiej klasy nieruchomości, które obecnie obejmuje ponad 1810 wysoko notowanych obiektów o wartości około 10,49 mld euro.