KFC
KFC

Zarząd firmy AmRest Holdings SE poinformował, że spółka dokonała emisji obligacji będącej elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji mają zostać wykorzystane na rozwój firmy.

Spółka wyemitowała łącznie 14 tys. obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji 10 tys. zł i cenie emisyjnej równej 100 proc. wartości nominalnej. Łączna wartość tych emisji wyniosła 140 mln zł.

Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o marżę i mają datę wykupu 30 czerwca 2018 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 grudnia 2013 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona.

Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 855 mln zł. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy.

AmRest Holdings SE (AmRest, WSE: EAT) jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku Spółka rozwija portfolio wyśmienitych marek, liderów w swoich kategoriach, takich jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks, w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. AmRest jest właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez Spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły dwie doskonale prosperujące, chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s. Do AmRest należy obecnie 688 restauracji.