Zakupy online

Z raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield „Handel z perspektywy globalnej” wynika, że rynkiem najbardziej rozwiniętym pod względem handlu internetowego jest Wielka Brytania.

Wielka Brytania nieznacznie wyprzedziła w zestawieniu Stany Zjednoczone, głównie ze względu na wysoki wolumen sprzedaży w sieci przypadający na 1 mieszkańca, znaczny udział rynku internetowego w łącznej sprzedaży detalicznej, wielkość łącznej sprzedaży oraz otwartość na działalność online i media społecznościowe. Do jej sukcesu przyczyniła się także ogólnie duża wielkość rynku handlowego, a także fakt, że udział brytyjskiego rynku handlowego w latach 2007-2012 wzrósł najbardziej spośród wszystkich krajów uwzględnionych w badaniu w tym okresie.

Jednak według danych Euromonitora Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym rynkiem handlu internetowego, na którym wartość towarów sprzedanych w 2012 r. wyniosła ok. 187 mld USD, co stanowi prawie jedną trzecią globalnej sprzedaży online.

Według specjalistów C&W na pozostałych wysokich pozycjach zestawienia dominują dojrzałe rynki Europy, Azji i Ameryki Północnej, ale rozwój handlu mobilnego (m-commerce) może przyczynić się do znacznego wzrostu znaczenia na mapie świata rynków wschodzących, zwłaszcza azjatyckich, które mogą się pochwalić wyższym wskaźnikiem penetracji rynku telefonii komórkowej.

Polska zajmuje 28 miejsce w rankingu ogólnym „Najbardziej rozwiniętych rynków handlu internetowego na świecie”, wyprzedzając m.in. Hiszpanię i Czechy. Wartość sprzedaży internetowej w 2012 r. wyniosła w Polsce 4 mld 864 mln USD (15 miejsce na świecie). Pod względem wielkości rynku zajmujemy 17. pozycję i 25. w zestawieniu wielkości sprzedaży internetowej na jednego mieszkańca. Sprzedaż internetowa stanowiła 4,6% całkowitej sprzedaży, co daje Polsce 14 miejsce na świecie.

– Internet zmienił oblicze globalnego handlu nie do poznania i obecnie znacząco zmienia również sposób, w jaki pracujemy, wypoczywamy i robimy zakupy. Sieci handlowe i właściciele nieruchomości, którzy potrafią szybko dostosować się do nowych warunków, mogą osiągnąć wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. Ponadto w ich przypadku obok szybko rozwijających się platform cyfrowych wzrośnie także znaczenie tradycyjnych sklepów – mówi John Strachan, dyrektor działu powierzchni handlowych na świecie w firmie Cushman & Wakefield.

Autorzy raportu wskazali także kraje, które mogą w przyszłości zostać wiodącymi rynkami pod względem handlu internetowego. Rynek chiński ma zdecydowanie największy potencjał, ale szybki rozwój tego sektora może odnotować także Malezja (obecnie na 34. miejscu) ze względu na wysoką jakość infrastruktury i potencjał konsumentów. W Europie ważnym graczem na rynku handlu online może zostać Rosja, która uplasowała się na 26. pozycji. Jednak rozwój tego kanału sprzedaży w tym kraju będzie początkowo dotyczył głównie największych miast z uwagi na preferowanie rozliczeń gotówkowych oraz długie terminy dostaw produktów drogą kolejową. Natomiast na półkuli zachodniej przewaga Brazylii (poz. 21) nad Meksykiem (poz. 35) wynika przede wszystkim z bardziej powszechnego dostępu do Internetu i kart kredytowych.

Z raportu wynika, że w niedługim czasie na handlowej mapie świata mogą także pojawić się nowe rynki (tzw. hub markets) na terenach oferujących infrastrukturę wysokiej jakości, nowe technologie oraz dostęp do szerokiego rynku zbytu. Przykładem takiego rynku są Zjednoczone Emiraty Arabskie (poz. 39) będące ważnym węzłem komunikacyjnym w regionie Zatoki Perskiej.