GUS
GUS

W lipcu 2013 r. nastroje konsumenckie były mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,6 p. proc. i ukształtował się na poziomie -27,3, najwyższym od lipca ubiegłego roku – podał GUS.

Wśród jego składowych najbardziej poprawiły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 3,6 i 2,4 p. proc). Pogorszyły się jedynie oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (o 3,8 p. proc.).

W porównaniu do lipca 2012 r. wartość BWUK obniżyła się o 0,3 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 2,2 p. proc. i ukształtował się na poziomie – 32,4. Jednocześnie osiągnął najwyższą wartość od listopada 2011 r.

Do poprawy wskaźnika przyczynił się, jak podano w komunikacie, wzrost wartości wszystkich jego składowych, a zwłaszcza oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

W lipcu br. WWUK osiągnął wartość wyższą o 2,0 p. proc., niż w analogicznym miesiącu 2012 r.