Kolekcja Top Secret
Kolekcja Top Secret

W pierwszym półroczu 2013 rok Grupa Redan wypracowała całkowity zysk na poziomie 0,7 mln zł, co oznacza poprawę wyniku o 10,3 mln zł.

– Czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki zarówno w części modowej jak i dyskontowej jest konsekwentne realizowanie strategii optymalizacji prowadzonej działalności, co prowadzi do stopniowego odzyskiwania zakładanego poziomu rentowności w obu częściach biznesu, a tym samym całej Grupy Redan – poinformował zarząd spółki Redan SA.

Wynik sieci TextilMarket, na poziomie zysku przed opodatkowaniem, był o 3,7 mln zł lepszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 2,4 mln zł. Znaczące poprawa oferty w sklepach ma, jak poinformowano, bardzo pozytywny wpływ zarówno na rosnący poziomy sprzedaży, jak również realizowaną marżę. Dodatkowo optymalizacja kosztów, tak sieci sklepów jak i centrali, przynoszą pozytywne efekty finansowe. Wpływ obu tych czynników będzie się utrzymywał w przyszłości, co pozwala na optymistyczne prognozy wyników w kolejnych okresach.

W pierwszym półroczu część modowa (marki Top Secret, Troll i DryWash) poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 0,1 mln zł, tj. o 4,7 mln zł niższą niż w analogicznym okresie 2012 r. Jest to przed wszystkim konsekwencja wdrażanego programu naprawczego polegającego na minimalizowaniu nierentownych kanałów dystrybucji, a rozwoju dochodowych obszarów. Wynik tego okresu obarczony jest jeszcze w znaczącym stopniu niedopasowaniem kolekcji (wiosenno letniej 2013) do obecnych warunków rynkowych. Obecnie sytuacja zmieni się wraz ze wzrostem zatowarnowanie sieci kolekcją na jesień-zimę 2013, która była już projektowana tak, aby odpowiadać bieżącej sytuacji na rynku. Jej przyjęcie przez klientów (w aspekcie modowym, jakości oraz ceny) będzie determinować pozom wyniku części modowej w kolejnych okresach.

Pierwsze półrocze 2013 r. było kontynuacją stabilizacji i optymalizacji sieci sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2013 r. ogółem powierzchnia sieci sklepów wyniosła: ok. 60,4 tys. mkw. (276 sklepów własnych) na rynku dyskontowym co oznacza około 2  proc. przyrost w stosunku do stanu z połowy 2012 r. oraz ok. 39,0 tys. mkw. (227 sklepy – w tym 40 własne i 187 franczyzowe – oraz 86 multibrandowych kornerów franczyzowych) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza około 10 proc. przyrost w stosunku do stanu z końca czerwca 2012 r

– I półrocze 2013 r. było okresem kontynuacji wprowadzania zmian biznesowych zarówno w części modowej jak i dyskontowej. Stanowią one odpowiedź na nasilającą się konkurencję na rynku odzieżowym i odnoszą się zarówno do samego produktu, jak i działań operacyjnych (optymalizacji sieci sklepów, w tym kosztów ich utrzymania). Wyniki pierwszego półrocza są znacząco lepsze od osiąganych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stanowią w opinii Zarządu potwierdzenie przyjętych zmodyfikowanych założeń biznesowych oraz krok na drodze do trwałego odzyskania zakładanych poziomów rentowności w obu częściach biznesu – komentuje zarząd spółki.