Starbucks

Zysk netto grupy AmRest wyniósł w drugim kwartale 2013 roku 51,53 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie.

Na wyniki miało wpływ zaksięgowanie zysku z tytułu wykonania opcji put w wysokości 63 mln zł (65,4 mln zł w wynikach II kwartału).

Kolejnym czynnikiem o charakterze jednorazowym wpływającym na zysk netto w I półroczu była strata w wysokości prawie 13 mln zł na działalności zaniechanej, wynikająca z gorszych od pierwotnych założeń warunków zaniechania działalności restauracji Applebee’s. W samym II kwartale strata na działalności zaniechanej wyniosła 8,4 mln zł.

W całym pierwszym półroczu zysk netto grupy AmRest wyniósł 41,8 mln zł wobec 22,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 84 proc. rdr.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w II kwartale 2,43 mln zł (wobec 23,1 mln zł EBIT przed rokiem) i był niższy od oczekiwań analityków na poziomie 17,6 mln zł.

EBITDA spadła w II kwartale do 54,8 mln zł z 68,8 mln zł i była niższa od oczekiwań analityków na poziomie 61,9 mln zł. Pogorszenie wyniku EBITDA, jak poinformowano, jest efektem 17 mln zł straty wynikającej z kosztów związanych z ekspansją marki La Tagliatella w Chinach, Indiach, Niemczech i USA.

Przychody grupy w II kwartale 2013 wyniosły 665,15 mln zł wobec 567,9 mln zł rok wcześniej.

W całym pierwszym półroczu 2013 roku grupa AmRest miała 7,5 mln zł zysku operacyjnego wobec 49,8 mln zł rok wcześniej, 107 mln zł EBITDA (spadek o ponad 6 proc.) oraz 1,274 mld zł przychodów (wzrost o 14 proc. rdr).

Marża EBITDA grupy AmRest, w pierwszej połowie 2013 roku wyniosła 8,4 proc. w porównaniu do 12,3 proc. w analogicznym okresie roku 2012.

– Wpływ na wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2013 miała konsolidacja wyników generowanych przez AmRest na nowych rynkach – ponad 61 mln zł. Restauracje marek Blue Frog i Kabb dodały do obrotów grupy ponad 50 mln zł. W drugim kwartale przychody grupy Blue Horizon kontynuowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży w restauracjach porównywalnych – podano w komunikacie.

W tym roku grupa planuje wydać na inwestycje 400 mln zł, z czego 350 mln zł przypadnie na nowe otwarcia a 50 mln zł na modernizacje.

AmRest prowadzi obecnie 698 restauracji w 13 krajach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.