Tajemniczy klient
Tajemniczy klient

Audytorzy Dekra realizują badania Mystery Shopping dzięki SmartCheck Web – nowoczesnej platformie on-line. Standardy jakości obsługi są kontrolowane w czasie rzeczywistym.

Jak zatrzymać klienta, nie narażając się na zbyt duże koszty? Jak poznać, co myśli klient? W opinii przedstawicieli firmy Dekra, konieczna jest konsekwentna realizacja przemyślanych standardów jakości obsługi klienta. Najlepiej byłoby sprawdzić realizację wytycznych w praktyce, dowiedzieć się też, jakie sytuacje spotykają klienta w naszym punkcie sprzedaży, co go zachwyca, a co denerwuje – informują przedstawiciele spółki Dekra.

– Współczesny świadomy i wymagający konsument stanowi wyzwanie dla każdego usługodawcy. Niedoskonałości w procesie świadczenia usługi mogą zaważyć na rynkowym „być albo nie być”. Z tego powodu od kilku lat w Polsce rośnie popularność badań metodą Mystery Shopping, które obrazują rzeczywisty poziom usług. System SmartCheck Web jest tym co wyróżnia Dekra od innych jednostek badawczych. Do systemu mają dostęp zarówno audytorzy Dekra, jak i klienci. Audytorzy zobowiązani są wprowadzić wszystkie dane do systemu bezpośrednio po badaniu. Dzięki temu klient Dekra może stale przeglądać, analizować i eksportować interesujące go raporty oraz zestawienia wyników na wielu płaszczyznach, w czasie rzeczywistym, na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Międzynarodowy koncern Dekra proponuje badania SmartCheck® metodą Mystery Shopping. Badania obejmują nie tylko kompetencje i zachowanie pracownika, ale też czas i sprawność usługi, wygląd i czystość ocenianego miejsca oraz inne obszary, zdefiniowane wspólnie z klientem.

Badania oferowane są dla najemców centrów handlowych prowadzących sieci sprzedażowe i usługowe na terenie całego kraju, we wszystkich branżach, w oparciu o własne lub proponowane przez Dekra scenariusze badań i standardy obsługi.

Badania SmartCheck stanowią instrument wspierający sprzedaż usług i zapewnieniający lojalność klientów.