Witryna sklepowa
Witryna sklepowa

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), zrzeszająca sieci handlowe, wyraża zaniepokojenie projektem ograniczenia czasu pracy w handlu w niedzielę na terenie Gminy Miasta Radom.

– Jest to kolejna próba dokonania zmian w warunkach funkcjonowania handlu w Mieście Radom, nie licząca się z realiami rynkowymi, skutkami dla rynku pracy i zaostrzeniem walki konkurencyjnej w sektorze. W drugiej kolejności konsekwencje tego pomysłu poniosą  dostawcy i usługodawcy, pracujący dla handlu, głównie wielkopowierzchniowego i centrów handlowych – poinformowała POHiD

Proponowane ograniczenie czasu pracy w handlu detalicznym w niedzielę do godz. 12.00, jak podano w komunikacie, jest wybiegiem formalnym mającym na celu całkowity zakaz handlu w niedzielę. Otwarcie sklepu wielkopowierzchniowego od godziny 8 lub 9 (jak to ma miejsce teraz) na trzy lub cztery godziny, jest nieuzasadnione ekonomicznie – po prostu się nie opłaca. Dlatego ograniczenie czasu pracy do 12.00 jest de facto zakazem. – W związku z tym, że skutki tego posunięcia godzą w różnym stopniu w różne formaty handlowe, ograniczenie czasu pracy w istocie jest działaniem  dyskryminującym i spowoduje odwołanie się przez nas do odpowiednich przepisów prawa polskiego i europejskiego – poinformowano.

– Wielokrotnie wskazywaliśmy na skutki ekonomiczne ograniczenia czasu pracy dla firm handlowych i dostawczych oraz dla rynku pracy. Dość powiedzieć, że w takim przypadku  pogorszenie warunków pracy i konkurencji pociąga za sobą spadek obrotów i zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia. Zachodzi wiec pytanie, kto – a zwracam się tu do SKP, PSS Społem i spółek Feniks i Korej, którzy poparli ów pomysł – weźmie odpowiedzialność za te rodziny, które poniosą jak najbardziej namacalne konsekwencje takiego ruchu. Przypomnę, że mówimy o redukcji od 3 do nawet 10 proc. zatrudnionych. Z tym samym pytaniem zwracam się też do Radnych Miasta Radomia – poinformowali przedstawiciele POHiD.

– Skrócenie czasu pracy sklepów o jeden dzień  (a nie de facto o 3 lub 4 godziny) oznacza spadek obrotów, co wywoła potrzebę kompensacji straty poprzez zaostrzenie form konkurowania w sferze polityki cenowej, promocje, sprzedaż internetową i inne. Ciekawe, czy entuzjastyczne wobec tego pomysłu, a wymienione wyżej spółki i organizacje, wzięły ten rynkowy mechanizm pod uwagę, mówiąc o czasie dla rodziny i wykorzystywaniu pracowników? Czy ich pracownicy mają lepsze warunki rzeczowe wykonywania pracy i płacowe niż pracownicy w firmach zrzeszonych w POHiD? – są podstawy by wątpić. Nie do ominięcia jest też okoliczność, że niedzielne zakupy zakazane w Radomiu, konsumenci zrobią poza Radomiem, co chyba miastu i jego przedsiębiorcom nie bardzo się opłaci – podsumowują przedstawiciele POHiD.

POHiD zrzesza takie sieci handlowe, jak Auchan, Carrefour, Tesco, Metro (Real, Media Markt, Makro Cash&Carry, Saturn), JMD, Lidl, Kaufland, Pepco, Schiever, Selgros, Galec (Leclerc), Żabka Polska.