CH Marino

Gant Development złożył 16 października w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu – podała spółka w komunikacie.

10 października Gant poinformował, że nie wykupił 29.151 sztuk obligacji serii BE, o łącznej wartości nominalnej 29,1 mln zł. Natomiast 6 września sąd ogłosił upadłość układową giełdowego Budopolu-Wrocław, spółki zależnej Gant Development.

Jak już informowaliśmy ostatnio jeden z głównych udziałowców Central Fund of Immovables zmniejszył swoje zaangażowanie w akcje Ganta Development do 4,81 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i 5,17 proc. kapitału zakładowego spółki. Przed transakcją Central Fund of Immovables posiadał akcje dające 12,68 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiące 13,65 proc. kapitału zakładowego. Ponadto spółka Gant Development informowała o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego.

Firma w swoim portfolio posiada m.in. centrum handlowe Marino we Wrocławiu.